Mantelzorgwijzer » Mantelzorgmakelaar

Heb je als mantelzorger ook zoveel regelwerk? Dan kun je een beroep doen op een mantelzorgmakelaar. Dit is een goed opgeleide tussenpersoon. Hij of zij kan je helpen bij allerlei regeltaken op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen of financiën. Hierdoor word je minder belast met regelwerk en kom je snel bij het juiste loket terecht.

Wat doet een mantelzorgmakelaar?

De mantelzorgmakelaar kan je bijvoorbeeld helpen bij:

 • het aanvragen en regelen van zorg.
 • het bemiddelen tussen u en uw werkgever over de afstemming werk en zorg.
 • informatie over verzekeringen.
 • het zoeken naar een passend zorgaanbod voor u en de persoon voor wie u zorgt.
 • het onderhouden van contact met uitkerende instanties zoals het CAK.nl, de gemeente of UWV.nl.
 • het aanvragen van indicaties bij het CIZ (CIZ.nl), uw zorgverzekering of uw gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb).
 • het organiseren van (onder meer) persoonlijke hulp op maat, opvang en woningaanpassing.
 • informatie over wetten, regels en voorzieningen.
 • het opstellen van een bezwaarschrift of klacht.
 • het invullen van formulieren.
 • het op orde krijgen van de administratie.

Mantelzorgmakelaars zijn in dienst van organisaties voor mantelzorgondersteuing of werken zelfstandig (alleen of in een commercieel samenwerkingsverband).

Mantelzorgsteunpunten

Overal in het land zijn er lokale en regionale organisaties voor mantelzorgondersteuning. Deze organisaties geven informatie, advies en praktische steun bij jou in de buurt. Zij kennen het aanbod van zorg- en hulpinstanties in uw omgeving. Bovendien kun je er terecht voor een persoonlijk gesprek.

De organisaties voor mantelzorgondersteuning organiseren lotgenotencontactgroepen en/of cursussen voor mantelzorgers.

Kosten

De dienstverlening via de Steunpunten Mantelzorg is meestal gratis voor mantelzorgers. Dienstverlening door een zelfstandig werkende makelaar moet je vaak zelf betalen. Deze kosten worden soms vergoed door de zorgverzekeraar. In een aantal regio’s worden de kosten vergoed uit de Wmo. Informeer hiervoor bij je zorgverzekeraar of het Wmo-loket van je gemeente

Zoek een mantelzorgmakelaar

Wat doet de mantelzorgmakelaar?