Medische zorg » Paramedische zorg

De huisarts kan je voor aanvullende zorg verwijzen naar de paramedische zorg, maar wat is dat nu, een “paramedicus”? Letterlijk betekent paramedisch “naast de dokter”. Paramedische zorg is meestal niet direct gericht op de genezing van een ziekte of aandoening maar hebben voornamelijk als doel de de gezondheid van de patiënt zo goed mogelijk op peil te houden.

Paramedici voeren hun werkzaamheden uit in de algemene zorg, in de eerstelijnszorg, in ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en verzorgingshuizen e.d.

Via onderstaande wijzers vind je meer informatie over wat de betreffende paramidicus of natuurgeneeskundige doet, voor wie het is bedoeld en waar je de therapeut of behandelaar in de buurt vindt.

Kosten en vergoedingen

Via een verwijzing van de huisarts kun je veelal terecht bij een paramedische hulpverlener. Het is ook mogelijk zelfstandig (zonder verwijzing) contact op te nemen met een paramedisch hulpverlener. Hij of zij kan je meer vertellen over de werkwijze en kosten. Therapeuten die bij een beroepsvereniging zijn aangesloten, worden in veel gevallen vergoed door de verzekering. Dit is wel afhankelijk van het pakket dat je hebt.

DiëtistWijzer

Een Diëtist is de specialist op het gebied van voeding, leefstijl en gezondheid. Hier kan je dan ook terecht voor informatie over gezonde, verantwoorde voeding

ErgotherapieWijzer

Ergotherapie richt zich op mensen die moeite hebben met het uitvoeren van praktische handelingen, de motoriek en/of verwerking van zintuiglijke prikkels

FysiotherapieWijzer

Een fysiotherapeut behandelt klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten.

LogopedieWijzer

Een Logopedist signaleert, onderzoekt en behandelt  problemen op het gebied van uitspraak, taal, primaire mondfuncties, ademhaling, stem, gehoor en lees- en schrijfproblemen

OefentherapieWijzer

Oefentherapie (cesar/mensendieck) is gericht op het verbeteren van houdings- en bewegingsgewoonten die voor klachten zorgen. Vaak zijn dit alledaagse verrichtingen

PsychotherapieWijzer

Een Psychotherapeut is een behandelaar die mensen die geestelijk lijden of ernstige psychosociale problematiek hebben helpt. Gesprekken tussen de cliënt en de hulpverlener staan centraal