Medische zorg » Revalidatiezorg

Revalidatiezorg in een revalidatiecentrum kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheidssituatie bij mensen met verschillende soorten aandoeningen. Van gewrichtsproblemen tot spierziekten, van hart- en longrevalidatie tot hersenletsel e.d

Wat doet een revalidatiecentrum?

Revalidatiezorg richt zich op het voorkomen, terugbrengen en genezen van (te verwachten) gevolgen voor mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking. Revalidatiezorg kan plaatsvinden in een revalidatie-instellingen, ziekenhuis, verpleeghuis of bij een specialist. Tijdens de behandeling krijg je te maken met verschillende behandelaars met verschillende expertises, die nauw met elkaar samenwerken. Samen vormen zij het behandelteam. Het behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts. Afhankelijk van de gezondheidssituatie kan het behandelteam daarnaast bestaan uit verschillende soorten therapeuten zoals:

 • fysiotherapeut;
 • ergotherapeut;
 • logopedist;
 • orthopedagoog;
 • maatschappelijk werker;
 • psycholoog;
 • verpleegkundige;
 • cognitief trainer;
 • bewegingsagoog;
 • activiteitenbegeleider;
 • sportinstructeur;
 • diëtist;
 • prothese- en orthesemaker;
 • orthopedisch schoenmaker

Afhankelijk van uw situatie kunt u poliklinisch of klinisch revalideren.

Poliklinisch

Als u poliklinisch revalideert, gaat u regelmatig naar een revalidatie-instelling. Na dit bezoek gaat u weer naar huis, u overnacht er niet. Uw behandeling verloopt meestal via drie fasen: het assessment, de behandeling zelf en de controle/monitoring. U krijgt begeleiding van een multidisciplinair behandelteam, dat werkt volgens een behandelplan.

Klinisch

Klinische revalidatie wil zeggen dat u ook in een revalidatiecentrum of een revalidatieafdeling in een ziekenhuis overnacht. Klinische revalidatie verloopt, net als poliklinische revalidatie, meestal via drie fasen: observatie, behandeling en afronding (ontslag uit het centrum of ziekenhuis). U krijgt begeleiding van een multidisciplinair behandelteam, dat werkt volgens een behandelplan.
Een revalidatiearts kan bepalen of u het beste klinisch of poliklinisch kunt revalideren. Sommige revalidatiecentra bieden zowel klinische als poliklinische revalidatie, andere centra bieden alleen poliklinische revalidatie. In een ziekenhuis en bij een behandelcentrum revalideert in u principe alleen poliklinisch.

Kosten en vergoedingen Revalidatiecentrum

Revalidatiezorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is een indicatiestelling van een revalidatiearts nodig. De behandelend revalidatiearts vraagt, als dat nodig is, voorafgaand aan de behandeling een machtiging bij de zorgverzekeraar aan.

Meer over Revalidatie

Alles over Revalidatie

 
Zoek, vind & waardeer een GGZ-instelling in de buurt
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Vind een revalidatiecentrum in Nederland