Over de Atlas van Zorg & Hulp » Partnerregels

  • Organisaties of initiatieven – actief binnen de wereld van zorg en hulp –  kunnen zich aanmelden voor een Plus- of Pro publicatie. De redactie beoordeelt de aanmelding en geeft definitieve goedkeuring. Deze goedkeuring geldt eveneens voor alle aangeleverde teksten en afbeeldingen.
  • Na het invullen van het aanmeldingsformulier wordt uw publicatie(s) zo spoedig mogelijk (binnen 2 werkdagen) geplaatst op de website(s). U ontvangt een bevestiging als de plaatsing is gerealiseerd.
  • Heeft u een Plus of Pro publicatie dan kunt u gratis events en artikelen plaatsen binnen de Nieuwsrubriek. U kunt de tekst al dan niet aangevuld met afbeeldingen naar ons mailen (redactie@zorghulpatlas.nl).
  • Heeft u aanpassingen- of aanvullingen ten behoeve van uw profiel dan kunt u dat te allen tijden per mail aan ons doorgeven.
  • De partnerbijdrage wordt altijd per kalenderjaar gefactureerd. Is per kwartaal wenselijk dan kunt u hier speciaal een afspraak met ons over maken.
  • Meldt u zich aan gedurende het kalenderjaar, bijvoorbeeld op 21 maart, dan betaald u naar rato. Er zal dan gefactureerd worden voor de periode van 1 april t/m 31 december
  • De facturatie voor het nieuwe kalenderjaar vindt plaatst in januari
  • Opzeggen kan tot 1 januari vóór het nieuwe kalenderjaar via redactie@zorghulpatlas.nl. Echter, mocht u per abuis vergeten zijn de opzegging tijdig door te geven, dan kunt u dit nog doen binnen 2 weken na de factuurdatum.