Financiële regelingen » Belastingaftrek wegens specifieke zorgkosten

Belastingaftrek wegens specifieke zorgkosten: Als u zorgkosten hebt, mag u bepaalde kosten aftrekken. Wij noemen dit de specifieke zorgkosten. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om zorgkosten te mogen aftrekken. U mag soms ook de kosten aftrekken die u voor anderen maakt.

Als u zorgkosten aftrekt, moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

  • U mag zorgkosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.
  • U mag alleen kosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit.
  • U mag de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin u die kosten hebt betaald.
  • U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering of de bijzondere bijstand.
    Als u de kosten eerst zelf betaalt en later een vergoeding van bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar krijgt, mag u (dat deel van) de kosten niet aftrekken.
  • Wij kunnen u vragen om uw kosten aan te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, de overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften.

Specifieke zorgkosten zijn ziektekosten zoals kosten voor medicijnen, maar bijvoorbeeld ook kosten voor hulpmiddelen. In het overzicht zorgkosten ziet u per jaar welke kosten aftrekbaar zijn.

Geen zorgverzekering afgesloten?

Hebt u kosten gemaakt die u niet vergoed hebt gekregen omdat u geen zorgverzekering hebt afgesloten? Dan mag u de kosten van ziekte en invaliditeit die onder de basisverzekering vallen, niet aftrekken. Kosten die vallen onder de aanvullende verzekering, mag u wel aftrekken.

Zorgkosten in het buitenland

Gaat u naar het buitenland om behandeld te worden voor ziekte of invaliditeit? Of wordt iemand voor wie u de zorgkosten mag aftrekken in het buitenland behandeld? Dan zijn deze kosten aftrekbaar voor zover u voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden . Ook de reiskosten zijn aftrekbaar mits deze alleen betrekking hebben op de behandeling. Verblijft u of degene waar u de zorgkosten voor mag aftrekken voor, tijdens of na de behandeling in bijvoorbeeld een hotel? Deze kosten zijn niet aftrekbaar.

Bereken uw aftrek
  • Om uw aftrek te bepalen, bekijkt u welke kosten aftrekbaar zijn. Daarna kunt u het totaal van uw aftrekbare zorgkosten berekenen.
  • U mag alleen het deel van de kosten aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag, het drempelbedrag
  • En u mag deze kosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.
Hoe krijgt u aftrek voor zorgkosten?

Wilt u de zorgkosten die u maakt aftrekken? Dan moet u hiervoor aangifte doen.

Bron: Belastingdienst