Financiële regelingen » Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen. De gemeente bepaalt of u hier recht op heeft. Hierbij kijkt de gemeente naar uw individuele omstandigheden en financiële situatie.

Voorwaarden bijzondere bijstand

U heeft mogelijk recht op bijzondere bijstand als u onder andere voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn.
  • U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden.
  • De kosten kunnen niet op een andere manier vergoed worden.
Bijstand aanvragen

U kunt algemene bijstand aanvragen bij uw gemeente of via werk.nl. Dit kan niet met terugwerkende kracht. U heeft dus recht op bijstand vanaf de dag dat u bij de gemeente bijstand aanvraagt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat u dit op tijd doet.

Beslistermijn bijstand

De gemeente moet na ontvangst van uw aanvraag voor een bijstandsuitkering binnen 8 weken een beslissing nemen. Als de aanvraag onvolledig is, kan de beslistermijn worden verlengd. De gemeente informeert u hierover.

Wettelijk voorschot op bijstand

Heeft de gemeente 4 weken na de aanvraagdatum nog geen beslissing genomen op uw bijstandsaanvraag? Dan beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een wettelijk voorschot. Het voorschot bedraagt 90% van de op u toepasselijke bijstandsnorm.

Gift of geldlening

Uw gemeente beoordeelt of u de bijzondere bijstand als gift of als lening krijgt.

Hulp voor gezinnen met een laag inkomen

Gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 met een laag inkomen kunnen hulp vragen aan de gemeente. Gemeenten kunnen extra ondersteuning geven aan gezinnen met kinderen, bijvoorbeeld met een kindpakket. Dit is een pakket met de meest noodzakelijke behoeften voor kinderen om extra’s mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld vouchers voor kleding en zwemlessen.

Vragen over bijzondere bijstand

Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact op met uw gemeente of met de sociaal raadslieden van uw gemeente. Heeft uw gemeente geen sociaal raadslieden? Kijk dan voor sociaal raadslieden bij u in de buurt op de website van Sociaal Werk Nederland. Voor gratis juridisch advies kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.

Bron: Rijksoverheid