Financiële regelingen » Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al langere tijd een laag inkomen en verwacht u hierin geen verbetering? Dan kunt u misschien een aanvulling krijgen van de gemeente. Dit heet individuele inkomenstoeslag. Dit is een jaarlijkse toeslag als aanvulling op uw inkomen. U vraagt de individuele inkomenstoeslag bij uw gemeente aan. Uw gemeente geeft ook informatie over de voorwaarden die gelden.

Individuele inkomenstoeslag: voor wie?

Om in aanmerking te komen voor een individuele inkomenstoeslag moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u bent ouder dan 21 jaar maar jonger dan de AOW-leeftijd;
  • u heeft geen of weinig inkomen en vermogen;
  • u heeft geen of heel weinig kans op een baan of op hogere inkomsten.

Bent u AOW-gerechtigd? Dan geldt voor u een hogere bijstandsnorm en komt u niet in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

Let op! De gemeente kan nog andere voorwaarden stellen, bijvoorbeeld dat u heeft geprobeerd uw inkomen te verhogen. Informeer hierover bij uw gemeente.

Waar gebruikt u de toeslag voor?

Ontvangt u de inkomenstoeslag? Dan bepaalt u zelf waar u het geld aan uitgeeft. Bijvoorbeeld om rekeningen te betalen.
De hoogte van de toeslag verschilt per gemeente en hangt af van uw situatie. De gemeente betaalt het bedrag in 1 keer uit.

Bron: Rijksoverheid