Financiële regelingen » Ophoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

Bent u volledig arbeidsongeschikt en heeft u voor langere tijd of blijvend hulp of verzorging nodig? Dan kan UWV uw WAO-, WAZ-, WIA- of Wajong-uitkering verhogen. Afhankelijk van uw situatie gaat uw uitkering omhoog naar 100% of 85% van uw (vervolg)dagloon of grondslag. De uitkering is standaard meestal 75% van uw (vervolg)dagloon of grondslag.

Geef wijzigingen in uw situatie altijd direct aan het UWV door. Het UWV beoordeelt uw situatie dan opnieuw.

Wanneer krijg ik een uitkering van 100%?

Heeft u dagelijks en voor langere tijd of blijvend hulp en verzorging nodig, bij bijvoorbeeld wassen, aankleden en toiletbezoek? Dan kunt u een uitkering van 100% van uw (vervolg)dagloon of grondslag krijgen.

Wanneer krijg ik een uitkering van 85%?

Heeft u voor langere tijd of blijvend hulp nodig , maar niet dagelijks, omdat u zich voor een deel alleen kunt redden? Dan kunt u een uitkering van 85% van uw (vervolg)dagloon of grondslag krijgen.

Uitzonderingen

Soms kunt u geen verhoging naar 100% of 85% krijgen. Ook al voldoet u aan de voorwaarden. U krijgt de verhoging niet als 1 van de volgende situaties voor u geldt:

  • U gaat minimaal 4 dagen per week naar de dagopvang van een instelling.
  • U woont in een woonvorm waar u hulp op afroep krijgt.
  • U krijgt betaalde hulp (met of zonder persoonsgebonden budget (pgb)).
  • U volgt speciaal onderwijs.

Als een van deze situaties voor u geldt, dan

  • krijgt u in plaats van een verhoging naar 100% een verhoging tot 85%.
  • krijgt u in plaats van een verhoging naar 85% geen verhoging.

Daarnaast krijgt u geen verhoging in deze situaties:

  • U bent opgenomen in een zorginstelling en uw ziektekostenverzekeraar vergoedt dit.
  • U heeft de hulp of verzorging tijdelijk nodig.
Kijk voor meer informatie op de website van UWV ten aanzien van de ophoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering