Financiële regelingen » Ophoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

Bent u volledig arbeidsongeschikt en heeft u voor langere tijd hulp of verzorging nodig? Dan komt u via het UWV misschien in aanmerking voor een ophoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO-, WAZ-, WIA- of Wajong-uitkering). Afhankelijk van uw situatie gaat uw uitkering omhoog naar 100% of 85% van uw (vervolg)dagloon of grondslag. De uitkering is standaard meestal 75% van uw (vervolg)dagloon of grondslag.

Geef wijzigingen in uw situatie altijd direct aan ons door. Wij beoordelen uw situatie dan opnieuw.

Wanneer krijg ik een uitkering van 100%?

U kunt een uitkering van 100% van uw (vervolg)dagloon of grondslag krijgen als u dagelijks en blijvend hulp of verzorging van anderen nodig heeft bij bijvoorbeeld wassen, aankleden en toiletbezoek.

Wanneer krijg ik een uitkering van 85%?

Heeft u hulp nodig, maar kunt u zich voor een deel alleen redden? Dan kunt u een uitkering van 85% van uw (vervolg)dagloon of grondslag krijgen. 

Uitzonderingen

Voldoet u aan de voorwaarden hierboven voor een verhoging naar 100% of 85%, en geldt ook 1 van de situaties hieronder voor u?

  • U gaat minimaal 4 dagen per week naar de dagopvang van een instelling.
  • U woont in een woonvorm waar u hulp op afroep krijgt.
  • U krijgt betaalde hulp (met of zonder persoonsgebonden budget (pgb)).
  • U volgt speciaal onderwijs.

Dan geldt het volgende:

  • In plaats van een verhoging van 100% krijgt u een verhoging tot 85%.
  • In plaats van een verhoging van 85% krijgt u geen verhoging.

Daarnaast krijgt u geen verhoging in deze situaties:

  • U bent opgenomen in een zorginstelling en uw ziektekostenverzekeraar vergoedt dit.
  • U heeft de hulp of verzorging tijdelijk nodig.
Kijk voor meer informatie op de website van UWV ten aanzien van de ophoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering