Financiële regelingen » Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

In september van elk jaar betaalt UWV de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (voorheen WTCG) aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Dit bedrag is een compensatie voor de extra kosten die u heeft door uw ziekte of handicap.

Wie krijgt de tegemoetkoming?

U ontvangt de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten als u op 1 juli van dat jaar recht heeft op een Wajong-uitkering.
Of als u recht heeft op een WIA-, WAO- of WAZ-uitkering en 35% of meer arbeidsongeschikt bent.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

U krijgt de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten niet meer nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Het bedrag van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in 2019 is € 179,81 netto. Dit jaarlijkse bedrag wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het UWV de tegemoetkoming eind september aan u over.

Wat moet ik doen om de Tegemoetkoming te krijgen?

Als u recht heeft op de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten, dan krijgt u deze automatisch op uw rekening gestort. U hoeft hiervoor niets te doen. U ontvangt het bedrag ieder jaar in september.

Heeft u schulden?
  • Heeft u schulden en krijgt u geen schuldhulpverlening? De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten valt dan onder de beslagvrije voet. Dat is het bedrag waar de schuldeiser niet aan mag komen. Als u schulden heeft, mag de schuldeiser (beslaglegger) dus geen beslag leggen op de tegemoetkoming.
  • Heeft u schulden en krijgt u schuldhulpverlening van de gemeente (het minnelijke traject)? Dan valt de tegemoetkoming onder het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB). Dat is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. Uw schuldhulpverlener mag de tegemoetkoming dus niet inhouden, alleen als u daar zelf afspraken met hem over heeft gemaakt.
  • Heeft u schulden en zit u in een traject voor schuldhulpverlening volgens de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP, het wettelijke traject)? En betalen wij uw uitkering aan uw schuldhulpverlener? Dan maken wij ook de tegemoetkoming over aan uw schuldhulpverlener.

Bron: UWV