Financiële regelingen » Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming van de overheid voor de premie van een zorgverzekering én het verplicht eigen risico. Mensen met een laag (midden)inkomen hebben vaak recht op zorgtoeslag. Zo blijft de zorg voor hen betaalbaar en toegankelijk. Hoeveel zorgtoeslag iemand kan krijgen, hangt af van onder andere het inkomen en de leefsituatie. De Belastingdienst/Toeslagen betaalt de zorgtoeslag uit.

Voorwaarden voor zorgtoeslag 2019
  • 18 jaar of ouder zijn (de zorgtoeslag gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin u 18 bent geworden);
  • een Nederlandse zorgverzekering hebben;
  • een inkomen hebben dat niet hoger is dan € 29.562 (voor alleenstaanden). Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximum gezamenlijk inkomen van € 37.885;
  • de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben (uw toeslagpartner moet ook de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben);
  • niet meer vermogen hebben dan € 114.776 (voor alleenstaanden) of € 145.136 gezamenlijk (voor partners).

Meer informatie over de voorwaarden voor zorgtoeslag in 2019 vindt u op de website Toeslagen van de Belastingdienst.

Zorgtoeslag in het buitenland

Woont u (of uw toeslagpartner) in het buitenland? En werkt u in Nederland of krijgt u een pensioen of uitkering uit Nederland? Dan kunt u zorgtoeslag als financiële tegemoetkoming krijgen als het gaat om:

  • een land dat hoort bij de EU, de EER of Zwitserland;
  • een land waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft gesloten.

Woont u in een ander land? Dan kunt u alleen zorgtoeslag krijgen als u verplicht verzekerd bent in Nederland. Meer informatie over zorgtoeslag in het buitenland vindt u op Toeslagen.nl.

Zelf uw zorgtoeslag berekenen

Voor alleenstaanden met een wettelijk minimumloon bedraagt de maximum zorgtoeslag in 2019 € 1.188. Voor meerpersoonshuishoudens met een wettelijk minimumloon bedraagt de maximum zorgtoeslag in 2019 € 2.304.

Wilt u weten of u zorgtoeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Op toeslagen.nl kunt u zelf uw zorgtoeslag berekenen.

Aanvraag zorgtoeslag

Zorgtoeslag kunt u aanvragen via Mijn toeslagen op toeslagen.nl.

Hulp bij aanvraag zorgtoeslag

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van zorgtoeslag? Dan kunt u terecht bij de balie van uw belastingkantoor. Bel eerst de BelastingTelefoon om een afspraak te maken. U kunt voor hulp bij uw aanvraag ook terecht bij een toeslagenservicepunt bij u in de buurt.

Wijziging persoonlijke situatie voor zorgtoeslag doorgeven

De hoogte van uw zorgtoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld uw inkomen of de samenstelling van uw huishouden. Verandert uw situatie? U moet dan binnen 4 weken de wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst Toeslagen. Zo voorkomt u dat u te weinig toeslag krijgt of dat u later moet terugbetalen.

Bron: Rijksoverheid