Starten als zelfstandige met een arbeidsbeperking

U kunt met een arbeidsbeperking starten als zelfstandige. UWV helpt u hierbij als u een uitkering van de Wajong, WIA, WAO, WAZ of Ziektewet ontvangt. Bespreek uw plannen eerst met uw arbeidsdeskundige. Check of u in aanmerking komt voor een starterskrediet, vergoedingen of aanvulling op uw inkomen als arbeidsgehandicapte.
 
Dit zijn de stappen die u moet weten en regelen:
 
1. Bespreek uw plannen met UWV

U kunt met een arbeidsbeperking werk zoeken dat past bij uw arbeidshandicap. Maar een eigen bedrijf starten behoort ook tot de mogelijkheid. Als zelfstandige ondernemer kunt u zelf uw werk inrichten en afstemmen op uw arbeidsbeperking. Bespreek dit eerst met een arbeidsdeskundige van UWV. Samen bekijkt u wat mogelijk is. U maakt afspraken over het traject en de voorwaarden.

2. Onderzoek de kansen van uw plan

Voor het starten van een eigen bedrijf met een functiebeperking onderzoekt u uiteraard eerst of uw plan kans van slagen heeft. Een goed hulpmiddel hierbij is het maken van een ondernemersplan. In dit plan maakt u ook meteen duidelijk hoeveel geld u nodig heeft om te starten.

Wat als u een baan krijgt aangeboden?

Krijgt u een baan aangeboden tijdens de onderzoeksperiode? Dan beslist u samen met uw arbeidsdeskundige of u de baan aanneemt of doorgaat met de voorbereidingen.

3. Wel of niet starten als zelfstandige

Bespreek met uw arbeidsdeskundige het resultaat van uw plan. Beslis of u wel of niet start met een eigen bedrijf als arbeidsgehandicapte. U gaat starten? Dan gaat u verder met de volgende stappen. Als u besluit dat het toch niets voor u is, dan verandert er niets. U blijft uw huidige uitkering ontvangen.

4. Check of u financiële hulp kan krijgen

Uw plannen zijn concreet. En u weet nu ook hoeveel geld u nodig heeft voor de start van uw bedrijf. Lukt het u niet geld te lenen via een bank of andere manieren? Dan kan UWV u op verschillende manieren helpen. Niet alleen met een lening, maar ook met vergoedingen voor hulpmiddelen in verband met uw arbeidshandicap. Dit zijn de mogelijkheden:

 • Starterkrediet
  Dit is een lening als het bedrag minder is dan 36.155 euro. U betaalt hier rente over en u mag er maximaal 10 jaar over doen om het terug te betalen.
 • Voorbereidingskrediet
  Hiermee kunt u kosten declareren die u maakt tijdens uw voorbereiding. Bijvoorbeeld voor het bezoeken van zakelijke evenementen of het werven van klanten.
 • Vergoedingen
  Stel dat u bij uw start hulp of hulpmiddelen nodig heeft. Bijvoorbeeld aanpassingen in uw auto of een aangepaste bureaustoel. Dan kunt u een vergoeding of regeling krijgen van UWV.
 • Andere mogelijkheden
  Als u eenmaal gestart bent met uw bedrijf kunt u misschien een aanvulling op uw inkomen krijgen. Dit kan maximaal de eerste 4 jaar van uw ondernemerschap.
5. Inschrijven bij KVK en melden bij Belastingdienst

Als u echt gaat starten als zelfstandige met een arbeidsbeperking moet u als eerste uw bedrijf inschrijven in het handelsregister van de KvK. Hier wordt ook het aanmelden bij de Belastingdienst geregeld. U gaat namelijk belasting betalen over de inkomsten uit uw bedrijf.

6. Vraag een startersaftrek aan

U kunt in aanmerking komen voor startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. U betaalt dan minder inkomstenbelasting. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat u minstens 800 uur per jaar aan uw bedrijf besteedt. En u moet ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn.

7. Geef uw inkomsten door aan UWV en Belastingdienst

Uw inkomsten uit uw eigen bedrijf heeft gevolgen voor uw uitkering. Daarom moet u de nkomsten altijd doorgeven aan UWV. Deze inkomsten worden verrekend met uw uitkering. Afhankelijk van uw inkomsten krijgt u dan minder of geen uitkering. U moet ook uw inkomsten doorgeven aan de Belastingdienst. De opgaven aan UWV en Belastingdienst worden achteraf met elkaar vergeleken. Eventueel teveel ontvangen uitkering moet u terugbetalen aan UWV.

8. Houd u aan de plichten van uw uitkering

Ook al bent u nu zelfstandig, u moet zich nog steeds aan de plichten houden zolang u een uitkering ontvangt. Hiermee bepaalt UWV of u nog recht heeft op een uitkering, de hoogte ervan en hoelang u hier nog recht op heeft. Check de plichten voor een van uw uitkering.

9. Inkomenssuppletie: een aanvulling op uw inkomen

Als u parttime of fulltime doorgaat met uw bedrijf heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U kunt nu voor uw eigen inkomen zorgen. Hierdoor krijgt u misschien minder of geen uitkering. Is u inkomen toch minder? Dan kunt u een aanvullende uitkering aanvragen om uw lagere inkomsten gedeeltelijk op te vangen. Deze uitkering heet inkomenssuppletie.

10. Stoppen met uw bedrijf? Meld het UWV

Is een eigen bedrijf door uw functiebeperking toch niet haalbaar en besluit u te stoppen? Meld dan bij uw arbeidsdeskundige dat u hiervoor voldoende maatregelen heeft genomen. Misschien krijgt u dan uw oude arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Kijk voor meer informatie en de voorwaaden op de website van het UWV, Belastingdienst en Kamer van Koophandel

Bron: Ondernemersplein.kvk.nl

U kunt onder voorwaarden vanuit de bijstand starten met een zelfstandig beroep of bedrijf. Afhankelijk van de regels in uw gemeente kunt u zich eerst met behoud van uw bijstandsuitkering op de start van uw bedrijf voorbereiden in een voorbereidingsperiode.

 • Voorbereidingsperiode

Kent uw gemeente een voorbereidingsperiode? Dan kunt u bijvoorbeeld intensieve begeleiding krijgen en/of scholing voor het opstarten van een bedrijf. U blijft uw bijstandsuitkering ontvangen, maar u heeft geen sollicitatieplicht. Wel moet u volledig meewerken met de ondersteuning die de gemeente u biedt. 

Moet u in de voorbereidingsperiode marktonderzoek doen of heeft u andere investeringen? Dan kan de gemeente dit financieren met het voorbereidingskrediet. Vraag uw gemeente hiernaar. 

Een voorbereidingsperiode duurt maximaal één jaar, maar kan ook korter duren. De gemeente stelt de duur van de voorbereidingsperiode vast en de voorwaarden voor toelating. Het is ook mogelijk dat uw gemeente geen voorbereidingsperiode heeft geregeld. 

 • Starten als zelfstandige

Wilt u vanuit de bijstand starten met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep? De gemeente beoordeelt eerst uw ondernemersplan.

Gaat het om een levensvatbaar bedrijf en voldoet u aan de overige voorwaarden, dan kunt u ondersteuning krijgen vanuit het Bbz. De gemeente beslist over de hoogte en duur van de uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskrediet. 

 • De uitkering voor levensonderhoud is een aanvulling tot het sociaal minimum in de vorm van een renteloze lening voor 6 maanden. En daarna mogelijk nog 6 maanden. De uitkering kan daarna nog worden verlengd met 1 tot 2 jaar. De totale duur is maximaal 36 maanden.
 • Bedrijfskapitaal/starterskrediet wordt verstrekt in de vorm van een rentedragende lening.

Wilt u als zelfstandige, freelancer of zzp’er starten en (gedeeltelijk) uw WW-uitkering behouden? Hiervoor heeft u vooraf toestemming van UWV nodig. U krijgt toestemming van de adviseur werk als u aan alle voorwaarden voldoet.

U kunt op 3 manieren als zelfstandige starten vanuit een WW-uitkering.

 1. Ik begin mijn bedrijf: met startperiode
  U ontvangt dan 26 weken lang 29% minder WW-uitkering. Tijdens deze startperiode mag u alle uren aan uw eigen bedrijf besteden. U kunt bijvoorbeeld opdrachten binnenhalen en uitvoeren, een bedrijfspand inrichten of een winkel openen. U hoeft niet te solliciteren tijdens de startperiode.
 2. Ik begin mijn bedrijf: zonder startperiode met behoud van WW
  Op basis van uw gewerkte uren berekent het UWV een zogenoemd ‘fictief inkomen’ per maand. Dit is niet het inkomen dat u die maand heeft verdiend, maar het is een berekening.
 3. Ik begin mijn bedrijf: zonder behoud van WW
  Gaat u volledig werken als zelfstandige? Dan stopt uw WW-uitkering. Uw fictieve inkomen is namelijk hoger dan 87,5% van het WW-maandloon.
Kijk voor meer informatie en voorwaarden op de website van het UWV