Tolk Nederlandse gebarentaal voor werk of studie

Een tolk Nederlandse gebarentaal voor werk of studie vertaalt tussen gesproken taal en gebarentaal. Een schrijftolk zet gesproken taal met een speciaal toetsenbord om in geschreven tekst. Als de tolk noodzakelijk is voor werk of studie, kan UWV de kosten vergoeden.

De tolk helpt u om de communicatie prettig te laten verlopen. De tolk mag zich niet bemoeien met de inhoud van een gesprek en heeft een zwijgplicht.

Er zijn verschillende soorten tolken:

  • een gebarentolk, ook doventolk of doofblindentolk genoemd. De officiële naam is Tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Tolk Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG);
  • een schrijftolk (als u de gebarentaal niet of niet voldoende beheerst).

De tolk kan u bij allerlei gelegenheden helpen, zoals:

  • belangrijke gesprekken
  • een sollicitatiegesprek
  • een bedrijfsuitje
  • op school
  • cursus, opleiding of congres voor een speciaal vakgebied
Tolkuren voor werk

Als je werkt in loondienst dan heb je recht op het inzetten van een tolk. De tolk wordt vergoed via de tolkvoorziening voor werksituaties die je bij UWV kunt aanvragen. Het is afhankelijk van jouw situatie, waar je de voorziening aanvraagt:

Had je in 2014 al een voorziening voor werksituaties?
Dan verandert er voor jou als tolkgebruiker in 2015 niets. Je voorziening blijft gewoon via het regionale UWV lopen.

Had je in 2014 nog geen voorziening voor werksituaties?
Dan kun je via de gemeente een aanvraag indienen bij UWV. Ga hiervoor naar de afdeling werk en inkomen van de gemeente waar je staat ingeschreven.

Tolkuren voor onderwijs

Bij het volgen van een opleiding is het belangrijk dat je alle informatie meekrijgt. Zonder tolk is het voor dove en slechthorende leerlingen meestal zeer vermoeiend om lessen of colleges te volgen. Maar het is ook prettig als je niet alleen de uitleg van de docent, maar ook de vragen en grapjes van andere leerlingen meekrijgt.

Zit je kind nog op de basisschool of volg je zelf een beroepsopleiding of studie dan kun je gebruikmaken van de tolkvoorziening voor onderwijssituaties. Deze voorziening, ook wel tolkuren genoemd, vergoedt het inzetten van een tolk voor alle lesuren. Tolkuren voor uw opleiding (= onderwijsuren) vraagt u aan bij UWV

Privé

Je hebt hier recht op en hoeft dit niet zelf te betalen. Het inzetten van een tolk in privésituaties wordt vergoed via de ‘tolkvoorziening voor mensen met een zintuigelijke beperking’. Deze ’tolkuren’ kun je aanvragen bij Menzis Zorgkantoor en staat los van je verzekering voor ziektekosten. Menzis Zorgkantoor regelt de tolkvoorziening voor alle doven en slechthorenden in Nederland.

Meer informatie

Stichting Tolknet