Werk & inkomen » Loondoorbetaling bij ziekte

Uw werkgever betaalt uw loon maximaal 2 jaar lang door. U ontvangt dan minstens 70% van uw laatstverdiende loon. Dit geldt als u een vast contract of een tijdelijk contract heeft.

Tijdelijk aflopend contract: loondoorbetaling

Als uw tijdelijke contract tijdens uw ziekte afloopt, hoeft uw werkgever geen loon meer door te betalen. Hij meldt u dan ziek bij UWV. UWV helpt u ook om weer werk te vinden.

Bent u langer dan 6 weken ziek als uw tijdelijke contract afloopt? Dan stelt u samen met uw werkgever een re-integratieverslag op. Hiermee beoordeelt UWV of u en uw werkgever genoeg hebben gedaan om u weer te kunnen laten werken.

Mensen zonder werkgever: ziektewetuitkering

Mensen zonder werkgever kunnen een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV. Dit geldt bijvoorbeeld voor uitzendkrachten zonder vast contract met het uitzendbureau en andere flexwerkers. De uitkering bedraagt minstens 70% van het dagloon (met als grens het maximumdagloon). UWV zorgt voor de begeleiding en re-integratie.

Zelfstandig ondernemers en freelancers kunnen zich vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet.

Oproepkracht: doorbetaling loon of ziektewet

Bent u oproepkracht en wordt u ziek? Dan bepaalt uw contract of de werkgever uw loon doorbetaalt of dat u een ziektewetuitkering krijgt.

Bron: Rijksoverheid