Werk & inkomen » Wia-uitkering

Kunt u na 2 jaar ziekte nog steeds niet, of minder, werken? En werkte u voor een werkgever toen u ziek werd? Dan kunt u een WIA-uitkering krijgen. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Welke WIA-uitkering u krijgt, hangt af van de vraag hoeveel u nog kunt werken. Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

WIA-uitkering: WGA of IVA

U kunt door uw ziekte nog maar 65% of minder van uw oude loon verdienen. En u bent 2 jaar ziek. U heeft dan misschien recht op een WIA-uitkering. De volgende situaties bepalen welke uitkering u krijgt:

  • U krijgt een WGA-uitkering als u minstens 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt bent.
  • U krijgt een WGA-uitkering als u minstens 80% arbeidsongeschikt bent. Maar er moet wel een redelijke kans op herstel zijn. U bent dus tijdelijk arbeidsongeschikt.
  • U krijgt een IVA-uitkering als u minstens 80% arbeidsongeschikt bent en er is weinig of geen kans op herstel.
Aanvragen WIA-uitkering

Meer informatie over een WIA-uitkering aanvragen staat op de website van UWV.

Geen recht op WIA-uitkering

Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? U heeft dan geen recht op een WIA-uitkering. U blijft dan in dienst bij uw werkgever. Samen met uw werkgever bekijkt u hoe u kunt blijven werken, bijvoorbeeld in een aangepaste functie.
Als dit niet mogelijk is, kan uw werkgever u ontslaan. U heeft misschien recht op een WW-uitkering als u aan de voorwaarden voldoet.

Wie bepaalt hoeveel procent arbeidsongeschikt ik ben voor de WIA?

De arts en de arbeidsdeskundige van UWV bepalen uw mate van arbeidsongeschiktheid. Dit gebeurt door een sociaal-medische beoordeling. U krijgt die beoordeling als u na 2 jaar ziekte niet of niet volledig aan het werk kunt.

UWV-arts beoordeelt uw arbeidsbeperkingen

U bespreekt uw lichamelijke of psychische problemen met de arts van UWV. En of uw problemen tijdelijk of blijvend zijn.

Arbeidsdeskundige bepaalt welk soort werk u aankunt

Als de UWV-arts heeft vastgesteld dat u arbeidsbeperkingen heeft, krijgt u een gesprek met de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige bepaalt welk soort werk u nog kunt doen ondanks uw beperkingen. En wat dat betekent voor uw mate van arbeidsongeschiktheid. Is die minstens 35%, dan heeft u mogelijk recht op een WIA-uitkering.

Mate van arbeidsongeschiktheid

Uw mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door het verschil tussen:

  • het loon dat u ondanks uw beperkingen nog kunt verdienen;
  • het loon dat u verdiende voor u ziek werd.
Herkeuring WIA bij verandering mate van arbeidsongeschiktheid

Als uw gezondheid verbetert of verslechtert, kunt u een herbeoordeling krijgen voor de WIA. U kunt die ook zelf aanvragen. De uitslag van de herbeoordeling kan gevolgen hebben voor uw WIA-uitkering.

WIA-uitkering na sociaal-medische herbeoordeling

Na een herbeoordeling kunt u een andere (hogere of lagere) WIA-uitkering krijgen. Om een lagere uitkering aan te vullen, gaat u op zoek naar (meer) werk.

Einde WIA-uitkering

Uw WIA-uitkering heeft geen vaste einddatum en kan om verschillende redenen eindigen. Bijvoorbeeld als u weer hersteld bent of als u de AOW-leeftijd bereikt.

Bron: Rijksoverheid