Werkplekaanpassing

Is er een werkplekaanpassing nodig om uw werk te kunnen uitvoeren? Dan kunt u hiervoor een vergoeding krijgen. Ook als u geen uitkering van UWV krijgt. Denk aan orthopedische werkschoenen of aan aangepast gereedschap. Of aan communicatiehulpmiddelen voor lezen, schrijven en horen, zoals een brailleleesregel. Ook voor de inrichting van uw bedrijf kunt u vergoedingen krijgen, bijvoorbeeld voor een aangepast toilet.

Voorwaarden werkplekaanpassing

Om een vergoeding voor aanpassingen op en rond uw werkplek aan te vragen, moet u voldoen aan de algemene voorwaarden. U kunt alleen tijdens de eerste 3 jaar van uw zelfstandig ondernemerschap een vergoeding krijgen. Bent u volledig aan het werk als zelfstandige en verdient u genoeg om in uw levensonderhoud te voorzien? Dan krijgt u geen vergoeding.

Algemene voorwaarden:

  • U moet een burgerservicenummer (BSN) hebben.
  • UWV heeft vastgesteld dat u een ziekte of handicap heeft die u belemmert bij uw werk of bij het volgen van onderwijs. Dit wordt ook wel een structurele functionele beperking (SFB) genoemd.
  • De voorziening waarvoor u vergoeding aanvraagt, is bedoeld om ondanks uw ziekte of handicap uw werk goed te kunnen doen; uw re-integratie naar werk te ondersteunen (bijvoorbeeld als u een tolk nodig heeft bij een sollicitatiegesprek of training) of onderwijs te kunnen volgen.
  • UWV vergoedt de goedkoopste voorziening die voor u geschikt is.

U vraagt een vergoeding voor deze voorziening aan via Mijn UWV.

Koop niet alvast zelf!

U krijgt geen vergoeding als u het hulpmiddel al heeft gekocht. De reden hiervoor is dat het UWV met vaste leveranciers werken. UWV bestelt het hulpmiddel meestal zelf. Bijvoorbeeld rolstoelen, driewielfietsen, scootmobielen, vierwielige werkstoelen met rem en computervoorzieningen.

Voor een aantal hulpmiddelen werkt het UWV niet met vaste leveranciers, bijvoorbeeld bij bureaustoelen, chauffeursstoelen en orthopedische schoenen. Koop ook deze hulpmiddelen niet eerst zelf, maar dien eerst een aanvraag in. UWV beoordeelt dan of u een vergoeding kunt krijgen.

Zodra UWV de voorziening bestelt bij de leverancier belt het UWV en/of ontvangt u een brief. Hierin staat bij welke leverancier uw voorziening is besteld en wat de levertijd is.

Bron: UWV