Wetgeving Werk & Inkomen » WW-uitkering

Als u werknemer bent en geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, heeft u mogelijk recht op een WW-uitkering. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden WW

U heeft recht op een WW-uitkering als u:

  • bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als u werkzaam bent als werknemer en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt;
  • 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren;
  • direct beschikbaar bent voor betaald werk;
  • minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis). Weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt en weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering, tellen niet mee.
  • niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als u zelf ontslag neemt, heeft u alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering.

Duur WW-uikering

U heeft 3 maanden of langer recht op een WW-uitkering. Hoelang uw WW-uitkering precies duurt, hangt af van uw totale arbeidsverleden en het moment waarop u werkloos bent geworden. Sinds 1 januari 2016 is de maximale duur van de WW-uitkering stap voor stap terug gegaan van maximaal 38 maanden naar 24 maanden in 2019. Vanaf 1 april 2019 hebt u recht op 2 jaar WW-uitkering.

Voor de berekening van de duur van uw ww-uitkering kijkt het UWV naar uw arbeidsverleden. Daarbij tellen soms ook de jaren mee waarin u niet heeft gewerkt. Bijvoorbeeld de jaren waarin u zorgde voor een jong kind of mantelzorg heeft verleend.

Voor ieder jaar arbeidsverleden heeft u recht op een maand WW. Maar: heeft u meer dan 10 jaar arbeidsverleden? Dan wordt de duur van de WW-uitkering op een andere manier berekend.

Hoogte uitkering

Uw loon van de periode van 12 maanden voordat u werkloos werd, bepaalt de hoogte van uw WW-uitkering. In de eerste 2 maanden is uw uitkering 75% van dat loon. De volgende maanden ontvangt u 70%.

Bij de berekening van uw WW-uitkering gebruikt UWV een aantal uitgangspunten. De WW-uitkering is:

  • niet gekoppeld aan het inkomen van uw partner of van andere gezinsleden;
  • niet afhankelijk van uw eigen vermogen;
  • gebonden aan een maximum: het maximumdagloon.

Aanvragen WW-uitkering

Op de website van UWV kunt u zich inschrijven als werkzoekende en een WW-uitkering aanvragen. U kunt ook een WW-uitkering aanvragen bij een vestiging van UWV in de buurt. UWV neemt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.

Toeslag

Als u een uitkering krijgt van UWV, kunt u een toeslag aanvragen. Dit kan alleen als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum. Heeft u een uitkering op grond van een vrijwillige verzekering of een bijstandsuitkering? Dan heeft u geen recht op een toeslag op uw uitkering.
Bron: Rijksoverheid