Woonkostentoeslag

Kunt u uw huur of hypotheek niet meer betalen omdat uw inkomen plotseling is gedaald? Bijvoorbeeld door ziekte, scheiding of werkloosheid? Dan krijgt u misschien van uw gemeente woonkostentoeslag. Dit is een tijdelijke bijdrage van de gemeente om uw huur of hypotheek te betalen.

Voorwaarden

U moet voldoen aan een aantal voorwaarden om een toeslag voor woonkosten te krijgen:

 • Uw inkomen is plotseling sterk gedaald.
 • U gaat op zoek naar een goedkoper huurhuis of koophuis.
 • De kosten van uw koopwoning zijn te hoog voor uw inkomen. Bijvoorbeeld de hypotheekrente, het onderhoud en de onroerendezaakbelasting.
 • Uw aanvraag voor huurtoeslag (Belastingdienst.nl) is afgewezen.

Huurtoeslag gaat vóór woonkostentoeslag. U krijgt dus alleen deze toeslag als u geen recht heeft op huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat de huur te hoog is. Of omdat u een koopwoning heeft.

Lees meer over voorwaarden voor huurtoeslag (Belastingdienst.nl)

Hoogte woonkostentoeslag

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de hoogte van de huur of de hypotheekrente. Ook wordt rekening gehouden met de hoogte van uw inkomen en vermogen.

Woonkostentoeslag bij een huurwoning

Wanneer de huur van uw woning hoger is dan de huurtoeslaggrens, kunt u voor maximaal 9 maanden een woonkostentoeslag ontvangen. Per maand moeten de netto woonkosten (de ‘rekenhuur’ bij toeslagen) boven de huurtoeslaggrens liggen.

 • In 2019 ligt die grens op € € 720,42 per maand (check de Belastingdienst voor de huidige stand van zaken)
 • Bent u jonger dan 23 jaar? Dan ligt de grens op € € 424,44, per maand.
Woonkostentoeslag bij een eigen woning

Wanneer u eigenaar bent van en woont in een koopwoning, kunt u ook in aanmerking komen voor een woonkostentoeslag. Bij een koopwoning gaat het om een tegemoetkoming in de kosten van:

 • hypotheekrente (alleen rente, geen aflossing!)
 • opstalverzekering
 • onroerendezaakbelasting
 • erfpachtcanon
 • onderhoudskosten
 • rioolrecht waterschapsbelasting
Let op: aflossing van een hypotheek telt dus niet mee als woonkosten!
Hoe vraag ik woonkostentoeslag aan?

Vraag woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand en u kunt deze aanvragen bij uw gemeente. Maar u hoeft geen bijstandsuitkering te hebben.