Ziekenhuiszorg » Algemene en academische ziekenhuizen

Wat is het verschil tussen algemene en academische ziekenhuizen?

Een algemeen ziekenhuis is een concentratie van voorzieningen ten behoeve van onderzoek, behandeling en verpleging. Daarnaast worden in een algemeen ziekenhuis zowel aanstaande artsen als verpleegkundigen opgeleid.

Een academisch ziekenhuis heeft een aantal functies dat overeenkomt met de algemene ziekenhuizen, namelijk de reguliere patiëntenzorg, de topklinische zorg en de opleidingsfunctie voor medisch specialisten. Daarnaast heeft het universitair medische centrum nog een topreferentiefunctie, een werkplaatsfunctie (wetenschappelijk onderzoek en onderwijs voor de medische faculteit) en een ontwikkelingsfunctie (ontwikkeling van nieuwe medische technologieën en behandelwijzen).

Soorten zorg die geboden kunnen worden
  • Basis zorg

De basiszorg is niet anders dan de zorg die elk algemeen ziekenhuis biedt. Het gaat daarbij om eenvoudige, veel voorkomende en duidelijk afgebakende problemen. Ongeveer een derde van de patiënten komt voor basiszorg. Bijna altijd gebeurt dit op verwijzing van de huisarts, die ten tijde van de verwijzing meestal al weet wat de patiënt mankeert en welke behandeling daarvoor nodig is. Bron: UMCG

  • Trauma zorg

Traumazorg staat voor de opvang en behandeling van de ongevalpatiënt, in de breedste zin van het woord. Het omvat zowel de zorgketen (van de 112-melding tot de zorg-in-nederland/ziekenhuiszorg/revalidatie) als de zorg binnen de verschillende specialismen die per schakel in de keten betrokken zijn. Traumazorg betekent ook ‘alle medische hulp aan ongevalslachtoffers’: van het hechten van een simpele snijwond tot de zorg voor ernstig gewonden. Hoe het slachtoffer gewond is geraakt, speelt geen rol. Dat kan door een verkeersongeluk zijn, maar bijvoorbeeld ook door blootstelling aan straling, chemische stoffen of andere (biologische) oorzaken. Bron: LNAZ

  • Topklinische zorg

Naast basiszorg bieden veel ziekenhuizen ook verschillende topklinische voorzieningen. Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg, denk aan hartchirurgie, neurochirurgie, IVF, etc., waarvoor relatief dure en gespecialiseerde voorzieningen nodig zijn. Dit gebeurt soms met een apart bekostigingskader (WBMV). Deze zorg heeft doorgaans een bovenregionale functie.Ook een hoog niveau intensive care wordt gezien als topklinische zorg. Bron: STZ

  • Topreferente zorg

Topreferente zorg is hooggespecialiseerde zorg voor patiënten voor wie in beginsel geen doorverwijzing mogelijk was. Het gaat hier bijvoorbeeld om vormen van complexe oncologische chirurgie, cardiochirurgie, orthopedisch/neuro-chirurgische rugchirurgie, brandwondenfunctie en interventietechnieken in de radiologie en neurochirurgie. Topreferente zorg wordt veelal verleend door universitaire medische centra. Bron: STZ

Vind een Algemeen ziekenhuis in de buurt

Vind een Academisch ziekenhuis in de buurt