Zorg thuis vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

U kunt zorg alleen thuis ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) als u met de nodige zorg gezond en veilig thuis kunt blijven wonen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u zorg kunt krijgen vanuit de Wlz.

Mogelijkheden Wlz-zorg thuis

Zorgkantoren regelen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen. Het zorgkantoor bespreekt met u de mogelijkheden. Dit zijn:

 • Een zorgaanbieder levert alle zorg thuis

  1 zorgaanbieder levert alle zorg bij u aan huis. Hierbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en dagbesteding. Eigenlijk ontvangt u dus dezelfde zorg als in een zorginstelling, maar dan thuis. De huur of de hypotheek van uw woning moet u zelf blijven betalen. Dit heet een ‘volledig pakket thuis’ (vpt). De afspraken worden opgeschreven in het zorgplan.

 • Verschillende zorgaanbieders leveren zorg thuis (deel zelf regelen)

  U krijgt zorg van verschillende zorgaanbieders. Hierbij horen niet de maaltijden. Ook de huur of de hypotheek van uw woning moet u zelf blijven betalen.
  Sommige zorgaanbieders hebben een contract met het zorgkantoor. U neemt van deze zorgaanbieders dan zorg in natura af. U kiest deze zorgaanbieders dus niet zelf uit. Het zorgkantoor regelt de administratie.
  Andere zorgaanbieders huurt u zelf in en kiest u dus ook zelf uit. Deze zorgaanbieders worden betaald vanuit uw persoonsgebonden budget (pgb). De afspraken die u als werkgever met uw zelf gekozen zorgverleners maakt, worden beschreven in zorgovereenkomsten. Dit pakket heet een ‘modulair pakket thuis‘ (mpt).

 • Alle zorg thuis zelf regelen: persoonsgebonden budget (pgb)

  U krijgt zorg van verschillende zorgaanbieders en huurt al deze zorgaanbieders zelf in. U ontvangt hiervoor van het zorgkantoor een persoonsgebonden budget dat beschikbaar is bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De declaraties van uw zorgverleners dient u bij de SVB in. U legt de afspraken per zorgaanbieder vast in een zorgovereenkomst. Het zorgkantoor controleert de afspraken. De SVB betaalt de zorgverleners uit.

Zorg thuis zonder Wlz-indicatie

Heeft u geen Wlz-indicatie (hierin staat dat u zorg vanuit de Wlz nodig heeft), maar wel behoefte aan zorg en ondersteuning thuis? Lees dan de pagina Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo?