Zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u, of uw kind, 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Via de Wet langdurige zorg krijgt u alle zorg die u nodig heeft voor uw aandoening of beperking. Welke zorg dit precies is, bespreekt u met uw zorgaanbieder. De uitkomsten van het gesprek legt de zorgaanbieder vast in een zorgplan.

Wlz-zorg

In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat welke zorg u kunt krijgen:

 • Verblijf in een zorginstelling
  Met een zogeheten Wlz-indicatie (hier staat in dat u Wlz-zorg nodig heeft) krijgt u de benodigde zorg in een zorginstelling. Hierbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes. Soms kunt u Wlz-zorg ook thuis krijgen.
 • Persoonlijke verzorging en verpleging
  Dit is bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en wassen.
 • Medische zorg
  Bijvoorbeeld behandeling van uw aandoening of beperking. Of een bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of psycholoog.
 • Dagbesteding
  Het gaat bijvoorbeeld om zinvolle dagbesteding in een activiteitencentrum. Maar ook om begeleid vrijwilligerswerk of sport voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Vervoer naar de plek van behandeling
  Zoals vervoer naar het ziekenhuis.
 • Hulpmiddelen
  Denk aan een rolstoel of medicijnen.

Samen met uw zorgverleners spreekt u af welke zorg u krijgt. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die blijvend permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Het gaat vooral om ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, is een Wlz-indicatie nodig.

Doelgroep

De Wlz is gericht op mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben vanwege:

 • een somatische aandoening of beperking;
 • een psychogeriatrische aandoening of beperking;
 • een verstandelijke handicap;
 • een lichamelijke handicap;
 • een zintuiglijke handicap:
  • een visuele handicap, of
  • een auditief-communicatieve handicap, of
  • een (zeer) ernstig spraakstoornis of taalstoornis
Overgangsrecht vanuit de AWBZ

Verzekerden, die (vóór 2015) een AWBZ-indicatie hadden voor verblijf, hebben soms recht op Wlz-zorg op grond van overgangsrecht. Ook als zij eigenlijk niet aan de toegangsvoorwaarden voor Wlz-zorg voldoen.