Zorgwijzer » Gehandicaptenzorg

Het doel van de gehandicaptenzorg is mensen met beperkingen (gehandicapten) zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat ze hun leven zo goed en zelfstandig mogelijk kunnen leiden. Een leven dat past bij hun wensen en mogelijkheden.

Mensen met beperkingen

De gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen. Er zijn verschillende soorten functiebeperkingen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Lichamelijke beperkingen
  • Zintuiglijke beperkingen (beperkingen in het zien, horen of in de communicatie)
  • Verstandelijke beperkingen
  • Licht verstandelijke beperkingen in combinatie met (ernstige) gedragsproblemen
  • Meervoudige beperkingen (een combinatie van lichamelijke, zintuiglijk en/of verstandelijke beperkingen.
Soorten zorg: Wonen en logeren

De gehandicaptenzorg biedt veel verschillende vormen van ondersteuning bij het wonen. Dit is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Er bestaan daarom ook verschillende woonvormen.

Zelfstandig of in een groep

Sommige cliënten hebben dag en nacht zorg en begeleiding nodig. Deze cliënten wonen soms in een instelling. Maar steeds meer cliënten wonen in een gewone woonwijk, alleen of in een groep.

Zo zelfstandig mogelijk

Waar iemand ook woont, de cliënten worden zoveel mogelijk gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Ze krijgen daarom alleen die verzorging en begeleiding die ze nodig hebben bij dagelijks terugkerende activiteiten. Bijvoorbeeld begeleiding bij het koken, het schoon houden van hun huis, maar ook bij het wassen en aankleden. Overdag zijn de cliënten meestal niet thuis. Ze gaan dan naar hun werk of naar een dagcentrum.

Kinderen en jongeren

De meeste kinderen en jongeren met een beperking wonen thuis. Maar soms is het nodig dat kinderen (tijdelijk) in een leefgroep wonen. Er zijn daarom speciale woonvoorzieningen voor kinderen en jongeren. Er zijn bijvoorbeeld speciale huizen voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Daar vindt vaak ook diagnostiek en behandeling plaats.

Logeren

Er zijn in de gehandicaptenzorg ook steeds meer mogelijkheden voor kinderen en jongeren om gebruik te maken van naschoolse opvang en logeeropvang. Er zijn bijvoorbeeld speciale logeerhuizen waar kinderen in het weekend of in de vakantie kunnen logeren.

Ondersteuning thuis

Ondersteuning thuis

Ondersteuning aan kinderen en jongeren kan ook thuis geboden worden. De ondersteuning wordt vaak geboden om ouders van kinderen met een beperking te ontlasten. Dan krijgt het gezin hulp van een praktisch pedagogische thuishulp. Maar er zijn ook andere ambulante hulpverleners die bijvoorbeeld opvoedingsadviezen geven aan ouders.

Begeleid wonen

Sommige volwassen cliënten kunnen vrijwel zelfstandig wonen. Daar komt slechts een paar keer per week een begeleider langs. Dit wordt begeleid wonen genoemd

Leren, werken of dagbesteding

Mensen met een beperking (gehandicapten) kunnen problemen ondervinden bij leren en werken. De gehandicaptenzorg biedt ondersteuning.

Jonge kinderen

Voor jonge kinderen met beperkingen zijn er speciale kindercentra. Hier doen ze alles wat andere kinderen doen, maar krijgen ze ook extra ondersteuning. In het kindercentrum werkt een heel team deskundigen aan het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen.

Gewoon naar school

Steeds meer kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking gaan naar een gewone basisschool. De gehandicaptenzorg kan daar extra begeleiding en ondersteuning bieden bij het leren. Deze ondersteuning kan direct worden gegeven aan het kind op school, maar ook in de vorm van advies en begeleiding aan de leerkracht. Er zijn ook scholen die speciaal zijn ingericht voor kinderen met een beperking. Zo zijn er scholen voor kinderen met een verstandelijke beperking, scholen voor blinde, lichamelijk gehandicapte en dove kinderen.

Werken en dagbesteding

Jongeren met een handicap kunnen na school verder leren. Vaak gaat leren en werken samen. Sommigen mensen met een beperking gaan werken in gewone bedrijven. Anderen werken in een dag- of activiteitencentrum. Waar iemand ook werkt of dagbesteding krijgt, de nadruk ligt hierbij altijd op wat iemand wél kan, niet op wat iemand niet kan.

In Nederland zijn ook steeds meer publiek toegankelijke bedrijven te vinden waar mensen met een beperking werken. Denk aan ateliers, lunchrooms, grand café’s, buurtsupers en kinderboerderijen.

Bron: Kiesbeter