Zorgwijzer » Inwonende zorg

Voor mensen die zo lang mogelijk in zijn/haar eigen omgeving willen wonen, is het ook mogelijk om een verzorgende in huis te nemen. Inwonende zorg / thuishulp is een fenomeen in opkomst. De verzorgers komen voornamelijk uit Oost-Europa, uit landen als Polen en Tsjechië, maar ook steeds vaker uit Griekenland en Portugal. Ze worden via Nederlandse bemiddelingsbureaus gedetacheerd. De zorgverleners helpen veelal bij persoonlijke verzorging en huishoudelijk hulp. De zorgverlener woont bij u in huis en levert tussen de dertig en veertig uur zorg per week.

Inwonende zorgverleners bieden veelal de volgende diensten
  • Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp is in de ware zin van het woord hulp bij het huishouden. Gedacht kan worden aan licht en/of zwaarder huishoudelijk werk. Voorbeelden hiervan zijn de schoonmaak van uw huis, het bereiden van maaltijden, het verzorgen van de boodschappen. Ook het verzorgen van planten en dieren (ook uitlaten van de hond) kunnen behoren tot huishoudelijk hulp.

  • Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging heeft te maken met alles wat u dagelijks moet doen om u te verzorgen (algemene dagelijkse levensverrichtingen). Het gaat om basiszorg zoals douchen, wassen, eten, aankleden en naar het toilet gaan. Door een aandoening, beperking of handicap kan het moeilijk zijn om deze dingen zelf te doen. Een verzorgende of verplegende kan daarbij helpen. Hulp bij het aantrekken van bijvoorbeeld een elastisch korset of steunkousen kan ook onder persoonlijke verzorging vallen. Net als het klaarzetten of toedienen van medicijnen.

  • Afspraken en vrijetijd

De verzorgende kan ook meegaan naar ziekenhuis-, dokters,- en tandartsafspraken en met u wandelen of meegaan met andere uitstapjes.

Wat kost een inwonende zorgverlener?

De kosten van een inwonende zorgverlener liggen zo tussen € 2.000 tot € 3.000 euro per maand bij fulltime (36 – 40 uur) zorg. Loopt het aantal uren op, dan kan het bemiddelingsbureau een tweede zorgverlener inschakelen om te voldoen aan de Nederlandse Arbeidstijdenwet. De kosten van een inwonende zorgverlener kunnen worden gefinancieerd uit Pgb.

Regels en wetten

Wie een buitenlandse hulp in huis wil halen, doet er verstandig aan op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving. Van belang hierbij is dat de bemiddelingsbureaus verschillend werken.

Grofweg zijn er drie werkwijzen: de cliënt betaalt de hulp zelf uit, een Nederlands uitzendbureau neemt die taak op zich, of de werknemer is in dienst van een buitenlands bedrijf. In alle gevallen moet de Nederlandse wet worden nageleefd. Als de bemiddelaar beweert dat uw hulp volgens de Slowaakse wet zeven dagen per week mag werken, klopt dat dus niet. Werknemers moeten in elk geval het minimumloon (vanaf 23 jaar: bruto €67,82 per dag) ontvangen. En de werkgever moet de Arbowet en Arbeidstijdenwet naleven. Ook moet iedereen die een werknemer van buiten de EU of uit Roemenië of Bulgarije inhuurt, controleren of hij of zij een tewerkstellingsvergunning heeft. Wie iemand zonder die vergunning in huis haalt, riskeert een boete van €8000.