Actueel

Invoering abonnementstarief Wmo 2020

Op 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief definitief van kracht. Dit is een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen. In 2020 betaalt iedereen maximaal € 19,- per maand. Het CAK kijkt bij het bepalen van de eigen bijdrage dan niet meer naar inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning. Onder het abonnementstarief vallen, naast maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten (uitgezonderd beschermd wonen), ook

Nieuwsarchief