Actueel

Steffie legt corona eenvoudig uit

Vandaag is de website corona.steffie.nl gestart. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. De website is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid. Met de website wil de bekende webhulp Steffie voorzien in de groeiende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden. Steffie beantwoordt vragen als: Welke symptomen kan je verwachten als je het

Nieuw coronavirus (COVID-19)

In de regio Wuhan in China startte in december 2019

Projectsubsidie aanvragen bij ZonMw

Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een beperking,

Een op vijf scholieren woont samen met een langdurig ziek gezinslid

Middelbare scholieren met een zorgsituatie thuis scoren minder goed op

22 procent meer hulpvragen bij Expertisecentrum Euthanasie

Expertisecentrum Euthanasie ontving in 2019 3.122 hulpvragen. Dat is 22

Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies

Advies van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen over wat

Nieuwsarchief