Actueel

Maatschappelijke dialoog laatste levensfase van start

Denkt u wel eens na over doodgaan? Of over oud worden? We hebben het er eigenlijk niet zo vaak over. Vreemd eigenlijk, want we weten dat het onvermijdelijk is en dat je er ineens mee te maken kan krijgen. Vaak stellen we het gesprek over ouderdom, kwetsbaar of ziek zijn, het naderende afscheid en de dood uit. Toch is goed om hier af en toe bij stil te staan.  Dialoog laatste levensfase Van 15 februari tot en met 18 april 2020 worden er in zo’n 40 huiskamers in Nederland gesprekken gevoerd over de thema’s voltooid leven, de reikwijdte van de

Afspraken voor minder regeldruk in de geestelijke gezondheidszorg

Zorgverzekeraars en ggz-aanbieders hebben, samen met het ministerie voor Volksgezondheid,

Kwaliteit verpleeghuizen gaandeweg merkbaar en meetbaar beter

De kwaliteitsverbetering van de verpleeghuizen is goed op gang gekomen.

Per 1 januari 2020: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) geldt vanaf 1 januari

Langdurige zorg vaker thuis

In 2018 maakten 278 duizend personen gebruik van zorg op

Nieuwsarchief