Actueel

Knelpunten passende zorg thuiswonende ouderen schrijnend

Een groeiende groep (ruim 1,2 miljoen) 75-plussers in Nederland woont zelfstandig. Onder hen zijn ouderen die kwetsbaar zijn in hun woonsituatie maar (nog) niet in een verpleeghuis willen of kunnen wonen. In veel gevallen gaat het goed. Maar een deel van deze ouderen krijgt geen, te weinig of inhoudelijk geen passende zorg op het moment dat zij dit wel nodig hebben. Een gebrek aan voldoende passende zorg en ondersteuning kan leiden tot een verergering van de problemen, een lagere kwaliteit van leven en een verhoogde

Meer kans op eenzaamheid deze zomer: een klein gebaar kan het verschil maken

De helft van de alleenstaande 65-plussers gaat deze zomer waarschijnlijk niet op

Jeugdhulppartijen slaan handen in een voor betere continuïteit jeugdhulp

Na anderhalf jaar intensieve samenwerking ondertekenen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd

Mantelzorg

Overstap naar zorg in natura voor pgb-wooninitiatieven vergemakkelijkt

De ministerraad heeft ingestemd met een wijziging van het Besluit langdurige zorg

VWS wil met Taboeiend meer aandacht voor psychische klachten van jongeren in de klas

Bijna één op de twee Nederlanders krijgt in zijn of haar leven

Fysiotherapie

Vergoeding paramedische herstelzorg vanuit basispakket een jaar langer mogelijk

Mensen die na het doormaken van Covid-19 last hebben van ernstige klachten

Nieuwsarchief