Actueel » Veranderingen basispakket zorgverzekering 2019

Vanaf 1 januari 2019 zijn er veranderingen in de basispakket van de zorgverzekering. De hoogte van het eigen risico blijft € 385.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2019 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:

  • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
    Vergoeding van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Huisartsen kunnen mensen met een matig gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan gezonder eten, meer bewegen en aan een blijvende aanpassing van het gedrag op deze terreinen. Een GLI-programma duurt 2 jaar en kent een behandelfase en een onderhoudsfase.

  • Zittend ziekenvervoer
    De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer. Hierdoor kunnen patiënten gebruik maken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling. In 2018 wordt alleen het vervoer vergoed als de patiënt een behandeling moet ondergaan.
  • Oefentherapie bij COPD
    Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 20 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Paracetamol 1000 mg, vitamine D en calcium uit het basispakket

Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol 1000 mg, vitamine D en calcium niet langer vergoed uit het basispakket. Deze medicijnen kunt u zonder recept bij de apotheek of drogist kopen.

Eigen bijdrage medicijnen maximaal € 250

Vanaf 1 januari 2019 betaalt u voor medicijnen maximaal € 250 eigen bijdrage per jaar. Lees meer over deze maatregel in de brochure over de eigen bijdrage voor medicijnen in 2019.

Hoogte verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico in 2019 blijft € 385.

Vergoedingen altijd controleren bij uw zorgverzekeraar

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bepaalde zorg? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt.

Documenten

Bron: Rijksoverheid