Zorgwijzer » Wijzer per aandoening

Wijzers die ondersteuning kunnen bieden aan mensen met één van onderstaande aandoeningen/ziektes en diens naasten bij het vinden van informatie, zorg en hulp.

DementieWijzer

Dementie, warvan dez iekte van Alzheimer de meest voorkomende is, is een hersenaandoening die iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen.

LongWijzer

De meest voorkomende longziekten zijn Astma en COPD. Daarnaast zijn er nog een aantal zeldzame longziekten zoals Longfibrose, Aplha-1, Pulmonale Hypertensie e.d.

MS-Wijzer

Multiple Sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel: de hersenen en het ruggenmerg. Bij MS ontstaan er ontstekingen in de myelineschede

NAH- Wijzer

Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening

ParkinsonWijzer

De ziekte van Parkinson is een langzaam verergerende neurologische aandoening waarbij klachten ontstaan van algehele stijfheid, bewegingsarmoede en trillen van armen en benen.

ReumaWijzer

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. In Nederland hebben ruim 2,3 miljoen mensen een reumatische aandoening. Jong en oud, ook kinderen