Trends in de zorg » Diagnose 2025

Op initiatief van de Rabobank is er een boek geschreven naar aanleiding van een uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Dit boek heeft de naam Diagnose 2025 gekregen.

De Nederlandse gezondheidszorg ondergaat grote veranderingen. Hoewel sommige van de ontwikkelingen voor de midden lange termijn relatief goed voorspelbaar zijn zoals de vergrijzing en veranderende en groei van de zorgbehoeften, is er tegelijkertijd sprake van grote onzekerheid op andere vlakken zoals bijvoorbeeld de invoering van de marktwerking.

‘Diagnose 2025’ is een verkenning naar de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. Een onderwerp dat hoog op de agenda staat van zorginstellingen, de 1,2 miljoen professionals in de zorg en de lokale en landelijke politiek. Het boek schetst een compleet beeld van alle trends en ontwikkelingen die zich nu voordoen in de gezondheidszorg en een beeld van de zorg in 2025. Beelden die een basis vormen voor een dialoog over de toekomst van de zorg, investeringsbeslissingen en beleidsvorming.

17 trends

De Nederlandse gezondheidszorg is in beweging. Lees de krant, kijk naar de televisie, volg zorgwebsites en je krijgt een idee van de onderwerpen die spelen bij het grote publiek. Op basis van uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek werkt Diagnose 2025 met 17 trends die deze gebeurtenissen in een groter geheel plaatsen. Deze trends zullen tussen nu en 2025 hun stempel drukken op onze zorg:

 • De belangstelling voor gezondheid en de relatie met leefstijlfactoren als stress, voeding en beweging is de laatste jaren toegenomen
 • Mensen beschouwen een goede gezondheid als een van de belangrijkste waarden in hun leven
 • Toch maken veel mensen ongezonde keuzen met grote gevolgen
 • Een stijgend aandeel (nu weer dan 10 procent) van de huidige zorgkosten is te herleiden tot een ongezonde manier van leven
 • Wie betaald hiervoor? En wat is de rol van de overheid en partijen in de zorg voor preventie?
 • De komende jaren zal er aandacht moeten zijn voor ondersteuning van professionals, certificering, structurele financiering en betere inbedding van werkzame interventies
 • Meer kennis en informatie over ziektebeelden is beter toegankelijk voor een breed publiek
 • Door internet, social media, online-dossiers en betere websites van zorg- vragers en aanbieders
 • De toegenomen digitale mogelijkheden veranderen de mogelijkheden tussen zorgaanbieder en gebruiker
 • Mensen gaan hun ziekte op termijn nog meer zelf managen omdat ze dit willen, steeds makkelijker kunnen, maar ook soms moeten.

In het boek ‘Diagnose 2025’ worden de zeventien trends beschreven die tussen nu en 2025 de zorg gaan veranderen:

Meer differentiatie in zorgconsumenten: meer maatwerk, gewenst klantgerichter werken

 • Meer doe-het-zelf zorg: Cliënt wordt steeds meer marktpartij. Hiermee wordt bedoeld dat er meer aanbieders van zorgproducten komen waardoor cliënten steeds meer keuzes hebben
 • Hogere verwachtingen van zorgkwaliteit en –ervaring: meer aandacht voor kwaliteit
 • Angstiger door onveiligheid en complexiteit: meer rekening houden met gevoelens van onveiligheid
 • Vitaler lang leven: belangrijkste klanten in de zorg zijn ouderen
 • Iedereen is patiënt: vaker chronisch ziek
 • Gezond is een keuze: meer aandacht voor levensstijl
 • Voorkomen: hogere prioriteit en meer aandacht aan preventie
 • Globalisering van de zorgmarkt: er ontstaat een wereldwijde markt
 • Digitalisering van de consument-zorginteractie: verschuiving van fysiek naar digitaal
 • Gerichter behandelen met medische technologie: met behulp van technologieën steeds meer zorg op maat bieden
 • Meer transparantie in kennis en kunde: meer kennis en keuze, goed imago belangrijk
 • Duurzaam is niet langer een keuze, duurzaam is een noodzaak
 • Verzakelijking, marktwerking en ondernemerschap: kan verschillende kanten op
 • Meer vraag en minder aanbod op arbeidsmarkt: HRM steeds belangrijker
 • Herinrichten van de zorgketen: klantgerichte zorgketens, meer fusies ziekenhuizen, aanbod gedifferentieerder
 • Meer vraag, meer kosten

Bron: Idenburg, P.J. & Schaik, M. van. Diagnose 2025 Over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. Scriptum, 2010.