Trends in de zorg » Verpleeghuiszorg 2025: een nieuw perspectief

Het is tijd voor een transitie, voor een nieuw perspectief voor de verpleeghuiszorg in 2025, waarin mensen (cliënten, professionals, familie en de samenleving) zich herkennen, waarin er plek is voor waardigheid, trots en liefdevolle zorg. Wat denkt u? Hoe ziet de zorg er uit in 2025?

Sommige Nederlanders hebben het beeld dat ouderen in Nederlandse verpleeghuizen gezellig samen bingoën. Wanneer hun partner of één van hun ouders vervolgens naar een verpleeghuis gaat zijn zij soms diep teleurgesteld in de daadwerkelijke situatie. Anderen roepen zodra ze het woord ‘verpleeghuis’ horen, uitspraken als ‘daar wil ik nog niet dood gevonden worden’ en zijn bij voorbaat negatief. Ondertussen werkt het personeel keihard aan kwalitatief goede zorg, maar vindt zij lang niet altijd waardering van het sociale netwerk van hun cliënten en van de samenleving. Kortom; niet iedereen ervaart ‘waardigheid en trots en liefdevolle zorg voor onze ouderen’.

Een stip op de horizon

We zijn dan negen jaar verder dan nu. Misschien denkt u in eerste instantie dat er in negen jaar wel niet zoveel zal veranderen. Maar wist u dat de tablet in 2010 haar doorbraak had (6 jaar geleden) en dat de eerste smartphone van een bekend Amerikaans merk pas in 2007 op de markt kwam (9 jaar geleden). Had u zich toen voor kunnen stellen hoe deze apparaten nu gebruikt worden? En wat kan dat betekenen voor het verpleeghuis van de toekomst?

‘Waardigheid en trots’ wil met alle betrokken partijen en belangstellenden hierover in gesprek komen. In dialoog zetten wij met elkaar een stip op de horizon waar we naar toe kunnen werken.

Een bundel ter inspiratie

Ter inspiratie voor deze gesprekken biedt ‘Waardigheid en trots’ deze bundel aan. Deze bundel verkondigt niet de mening van het ministerie, of van Nederland, of van dé cliënten of van dé professionals. Deze bundel biedt beelden, verhalen en gedachten van personen en organisaties over de verpleeghuiszorg van de toekomst. De verschillende personen en organisaties die bereid zijn geweest om een bijdrage te leveren aan deze bundel bieden een divers en kleurrijk geheel. Er is een aantal facetten die terugkomen in de verschillende bijdragen, zoals de opgave waar we voor staan, optimisme over de mogelijkheden die de toekomst biedt – met veel concrete voorbeelden, de noodzaak van realisme over de laatste fase van ons leven, eisen die de nieuwe generatie stelt aan de zorg en hun verwachtingen van nieuwe technologie.

Download een printversie van de bundel Verpleeghuiszorg 2025

Bron: Waardig en Trots