Zorgverzekeringswet (Zvw) » Premie zorgverzekering

Iedere verzekerde vanaf 18 jaar betaalt voor het basispakket van de zorgverzekering een nominale premie van 100 euro per maand. De exacte hoogte van de premie is afhankelijk van de verzekeraar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd voor de basisverzekering.

Daarnaast betaalt u een aparte premie voor de aanvullende verzekering, als u daarvoor gekozen heeft. De hoogte daarvan verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van de omvang van de dekking.

Natura- of restitutiepolis

Bij het afsluiten van uw zorgverzekering kun je kiezen tussen een natura- of restitutiepolis, of voor een mix van beiden. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden die de zorgverzekeraar jou biedt. De verzekeraar hoeft niet alle varianten aan te bieden.

Naturapolis
Bij een naturapolis hebben zorgverzekeraars vooraf contracten met zorgaanbieders afgesloten. Hierin staan onder meer afspraken over de prijs en kwaliteit van de te leveren zorg.

Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder dan betaalt uw zorgverzekeraar alle kosten die u maakt uit de basisverzekering. Bovendien hoeft u in dit geval de rekening niet voor te schieten. Uw zorgaanbieder stuurt deze direct naar uw verzekeraar.

Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee uw verzekeraar geen contract heeft, dan betaalt u zelf (een deel van de) vergoeding. In de polis staat welk deel u zelf moet betalen. Deze eigen bijdrage mag de vrije artsenkeuze echter niet in de weg staan en moet redelijk zijn.

Wilt u weten of uw zorgverzekeraar een contract heeft met een zorgaanbieder? Kijk op de website of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Restitutiepolis
Bij een restitutiepolis kunt u naar elke zorgaanbieder gaan zonder zelf een deel van de vergoeding te hoeven betalen – ongeacht of uw verzekeraar een contract met deze zorgaanbieder heeft. Wel betaalt u een iets hogere maandpremie. Ook moet u de rekening vaak zelf voorschieten. De vergoeding is nooit meer dan het wettelijk tarief. Indien dit tarief niet is vastgesteld dan wordt maximaal het tarief vergoed dat in Nederland gebruikelijk is.

Collectieve verzekering

Veel verzekerden hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering. Bijvoorbeeld via de werkgever, een bond of een vereniging. Zorgverzekeraars geven deze groepen vaak een korting op de polissen. De korting is maximaal tien procent van de nominale premie.

Naast een premiekorting biedt een collectief contract vaak ook andere voordelen, zoals gunstige voorwaarden voor de aanvullende verzekering. De collectieve overeenkomst wordt afgesloten tussen een zorgverzekeraar en een persoon of instantie die optreedt uit naam van de groep. Het zorgverzekeringscontract wordt afgesloten tussen de zorgverzekeraar en de verzekerde.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een compensatie voor de nominale premie voor de basisverzekering. U vraagt de zorgtoeslag aan bij de Belastingdienst. Of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag is afhankelijk van jouw inkomen. De vaststelling van het recht op uitkering gebeurt op basis van uw gezinssituatie en het totale inkomen van uw huishouden. Het inkomen van thuiswonende kinderen wordt niet meegeteld. Kijk op www.toeslagen.nl

Inkomensafhankelijke bijdrage

Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder met een inkomen is een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Het gaat om een bijdrage naast de premie die u aan de verzekeraar betaalt.

De inkomensafhankelijke bijdrage wordt ingehouden op je inkomen (samen met andere premies en loonbelasting). Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet deze bijdrage vergoeden.

Zelfstandigen betalen de inkomensafhankelijke bijdrage via de Belastingdienst.

De overheid stelt jaarlijks de hoogte van de inkomensafhankelijke bijdrage vast. Op de website van de Belastingdienst leest u  hoe de bijdrage berekend wordt en hoe hoog deze maximaal is.

De inkomensafhankelijke bijdrage wordt gestort in het Zorgverzekeringsfonds.

 

Bron: Zorgverzekeraars Nederland