Haptotherapie

Bij haptotherapie wordt de mens beschouwd als een ondeelbaar geheel – een persoon – waarbij lichamelijkheid, psyche en gemoed onderscheiden kunnen worden, maar niet als los staan van elkaar. Ieder mens heeft naast rationele bestaansbevestiging – het feit dat je bestaat – tevens affectieve zijnsbevestiging, het feit dat je goed bent zoals je bent, nodig, om zich te kunnen ontwikkelen tot een geïntegreerd, volledig en zich waardevol voelend mens.

De essentie van de haptotherapie is de cliënt te helpen zich (weer) bewust te worden van zijn eigen aangeboren vermogens om zich te kunnen richten tot en zich te kunnen openen voor bevestigend contact en deze vermogens te kunnen ontplooien. Gevoelens van eigenheid en authenticiteit worden hierdoor hersteld en bevorderd.

De haptotherapie baseert zich op de menswetenschap “haptonomie”, een wetenschap die de fenomenen in het menselijk contact bestudeert en beschrijft. (Bron: VVH)

Haptotherapie kan helpen bij
 • Slapeloosheid
 • Hyperventilatie
 • Gevoel van onbehagen
 • Stress
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Moeite met grenzen stellen/nee zeggen
 • Burn out, overbelastingsklachten
 • Problemen met rouwverwerking
 • Beslissingen vanuit het hart willen nemen, maar hoe?
 • Het roer om willen gooien, maar hoe?
 • Verbeteren van sportprestaties
Vergoeding

Haptotherapie valt onder alternatieve zorg en is niet gedekt vanuit de basisverzekering. De meeste aanvullende zorgverzekeringen kennen wel een (gedeeltelijke) vergoeding voor alternatieve zorg. Raadpleeg hiervoor je polisvoorwaarden. Check vooraf welke praktijk / behandelaar een contract heeft met jouw zorgverzekeraar.