Zorgwijzer

Er zijn verschillende vormen van zorg mogelijk in Nederland, zowel thuis als in een (zorg)instelling, die kunnen bijdragen aan het behouden en bevorderen van de kwaliteit van leven. Welke zorg passend is, is afhankelijk van je zorgbehoefte en wordt grotendeels bepaald door de aard en/of stadium van je ziekte en je persoonlijke (leef)situatie.

Binnen deze zorgwijzer vind je onder andere een wijzer per aandoening en informatie over paramedische zorg, alternatieve zorg, zorg thuis of in een instelling, particuliere zorg en wet- en regelgeving.

Wijzer per aandoening

Wijzers gericht op het zoeken van zorg & hulp passend bij het ziektebeeld. Bijvoorbeeld dementie, longziekten, multiple sclerose, NHA, reuma etc

Paramediche zorg

Paramedische zorg is erop gericht de gezondheid zo goed mogelijk op peil te houden en de gevolgen van de ziekte te voorkomen en/of te verminderen.

Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen hebben als doel de oorzaak van de klacht te behandelen in plaats van het bestrijden van symptomen en gaan ervan uit dat ieder mens uniek is.

Zorg thuis of in een instelling

Er zijn verschillende vormen van zorg mogelijk in Nederland, zowel thuis als in een (zorg)instelling, die kunnen bijdragen aan het behouden en bevorderen van de kwaliteit van leven.

Particuliere woonzorg

Particuliere woonzorgcentra bieden wonen, zorg en dienstverlening voor mensen met een zorgbehoefte en die niet langer zelfstandig kunnen of willen wonen.

Particuliere thuiszorg

Naast reguliere thuiszorg bestaat er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van particuliere thuiszorg. Deze zorg wordt niet vergoed en komen voor eigen kosten.

Zelfstandige behandelcentra

Zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en privéklinieken zijn particuliere zorginstellingen. Ze zijn bijvoorbeeld gespecialieerd in dermatologie, oogheelkunde of orthopdie.

Zorghotels

Zorghotels zijn vergelijkbaar met een doorgaans hotel en beschikken over appartementen of kamers voor alle vormen van kort verblijf met zorg. Er is 24-uur zorg beschikbaar.

Zorgboerderij

Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf dat dagbesteding biedt aan mensen met zorg- en hulpvraag. Deze dagbesteding bestaat uit diverse activiteiten en werkzaamheden

Levenseinde en euthanasie

Wensen rondom levenseinde kunnen worden vastgelegd in een wilsverklaring (behandelverbod en euthanasie). Ook is er paliatieve zorg mogelijk voor mensen in de laatste fase.