Medische zorg » Particuliere woonzorg

Zorgeloos oud worden dat verdient iedereen. Naast reguliere verpleeghuizen en verzorgingshuizen zijn er ook centra voor particuliere woonzorg. Particuliere woonzorgcentra bieden wonen, zorg en dienstverlening voor mensen met een zorgbehoefte en die niet langer zelfstandig kunnen of willen wonen.

Er is veelal een 24 uurs aanbod van verzorging, verpleging en/of begeleiding. Ook bestaat er bij veel particuliere woonzorgcentra mogelijkheden voor kortdurend verblijf, bijvoorbeeld ten behoeve van herstel na een ziekenhuisopname.

Locatie

Particuliere woonzorgcentra zijn meestal gehuisvest in karaktervolle en stijlvolle monumentale panden of villa’s die gelegen zijn op toplocaties. Tevens zijn ze over het algemeen kleinschalig (gemiddeld 14 plaatsen), hebben geen wachtlijst en kun je er terecht op het moment dat je het zelf nodig vindt.

Niet Wlz erkend

Particuliere woonzorgcentra zijn niet erkend op basis van de Wlz (voorheen AWBZ). Hier betaal je wonen en zorg zelf. Je kunt deze zorg mogelijk (deels) betalen met een persoonsgebonden budget (pgb). Hiervoor heb je een indicatie van het CIZ nodig. Voor het verblijf zelf heb je geen indicatie nodig.

Kosten

Het tarief is als regel opgebouwd uit huur, servicekosten en basiszorg, maar is exclusief geïndiceerde zorg. De bandbreedte van de maandelijkse kosten ligt tussen € 2.000 en € 5.900.

Gelderland

Groningen

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland