Medische zorg » Particuliere woonzorg

Zorgeloos ouder worden dat verdient iedereen. Naast reguliere verpleeghuizen en verzorgingshuizen zijn er ook huizen voor particuliere woonzorg. Particuliere woonzorgcentra bieden wonen, zorg en dienstverlening voor mensen met een zorgbehoefte en die niet langer zelfstandig kunnen of willen wonen.

Er is veelal een 24 uurs aanbod van verzorging, verpleging en/of begeleiding. Ook bestaat er bij veel particuliere woonzorgcentra mogelijkheden voor kortdurend verblijf, bijvoorbeeld ten behoeve van herstel na een ziekenhuisopname.

Locatie

Particuliere woonzorgcentra zijn meestal gehuisvest in karakteristieke en stijlvolle monumentale panden of villa’s die gelegen zijn op toplocaties. Tevens zijn ze over het algemeen kleinschalig (gemiddeld 14 plaatsen), hebben geen wachtlijst en kunt u er terecht op het moment dat u het zelf nodig vindt.

Kosten

Het tarief is als regel opgebouwd uit huur, servicekosten en basiszorg, maar is exclusief geïndiceerde zorg. De bandbreedte van de maandelijkse kosten ligt tussen € 2.000 en € 5.900.

De kosten ten behoeve van zorg kunnen worden gefinancierd door de overheid. Hiervoor dient u wel te beschikken over de juiste zorgindicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).  De zorg wordt dan betaald vanuit Volledig Pakket Thuis of een Persoongebondenbudget. Een Wlz-indicatie aanvragen bij het CIZ. Heeft u vragen hierover neem dan contact op met het Zorgkantoor in uw woonplaats.

Vind een geschikte particuliere woonzorglocatie

Op onze nieuwe online wegwijzer Particulierewoonzorg.nl vindt u een uitgebreid overzicht en relevantie informatie

Hieronder een aantal particuliere woonzorglocaties uitgelicht

 

Gelderland


Noord-Brabant

 


Noord-Holland


Overijssel
 

 

Utrecht
 

 

Zeeland
 

 

Zuid-Holland
 
Kijk voor een uitgebreid overzicht en meer praktische informatie op onze site: Particuliere woonzorg