Paramedische zorg » Oefentherapie

Oefentherapie is een paramedische behandelmethode waarbij de oefentherapeut werkt vanuit de inzichten van Bess Mensendieck of Marie Cesar. Er wordt vooral gelet op houding en/of bewegingen en het verbeteren van deze door middel van oefeningen.

Wat doet de oefentherapeut?

De oefentherapeut richt zich op het verbeteren van houdings- en bewegingsgewoonten die voor klachten zorgen. Vaak zijn dit alledaagse verrichtingen zoals, bukken, tillen, zitten en lopen. Er is echter geen houding of manier van bewegen die voor iedereen geldt. De behandeling van een oefentherapeut is daarom ook altijd maatwerk en toegespitst op de specifieke klacht(en) van een individuele cliënt.

De oefentherapeut gaat samen met de patiënt aan de slag en door middel van het regelmatig doen van oefeningen worden houdingen en bewegingen verbeterd. Dit kunnen oefeningen zijn die u thuis doet maar ook klachtverlichtende oefeningen voor op uw werk. Een oefentherapeut kijkt, naast houding en beweging, ook naar eventuele spanning in het lichaam. Te veel spanning in het lichaam kan tot allerlei klachten leiden en goed ontspannen is niet eenvoudig. Een gezonde manier van ademhalen is hierbij onmisbaar en biedt verlichting bij ademhalings- of spanningsklachten die vaak een goede houding of juist bewegen verstoren.

Het beroep oefentherapeut is opgenomen in de Wet BIG onder artikel 34.

Voor wie?

Binnen het vakgebied oefentherapie bestaan twee specialisaties te weten kinderoefentherapie en psychosomatische oefentherapie.

Daarnaast vinden behandelingen plaats voor andere specifieke doelgroepen. Het gaat daarbij om musici, dansers, chronisch zieken en ouderen, sporters, zwangeren en bedrijven.

Zonder verwijzing naar de oefentherapeut

Sinds 2008 kunt u rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar|Mensendieck zonder verwijzing van uw arts. Directe Toegang Oefentherapie (DTO) maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar. Het geeft u als patiënt de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van arts, een oefentherapeut in te schakelen. Dit geldt ook wanneer u door uw fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, verloskundige, chiropractor of andere hulpverlener bent verwezen naar oefentherapie.

Kosten en vergoeding

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom is het aan te raden een passende aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen oefentherapie zijn opgenomen. Raadpleeg hiervoor de polis van je zorgverzekeraar en/of klik hier voor meer informatie

Bron: VvOCM (De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)

Zoek, vind & waardeer een Oefentherapeut bij u in de buurt

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Vind een oefentherapeut in Nederland