Hulpwijzer

Er zijn diverse voorzieningen en (financiële) regelingen die zelfredzaamheid en participatie kunnen bevorderen. Bij het regelen hiervan zijn diverse instanties en hulporganisatie betrokken. Binnen deze hulpwijzer vind je onder andere informatie over het aanvragen van diverse hulpmiddelen, voorzieningen en financiële regelingen en informatie omtrent studeren en werken met een functiebeperking.

Hulpmiddelen

Er zijn allerlei voorzieningen en hulpmiddelen om het leven met een beperking makkelijker te maken. Bijvoorbeeld hulpmiddelen bij dagelijkse activiteiten, vervoer, wonen en werk

Hulp bij schulden

Als uw financiële problemen u teveel worden, dan kunt u om hulp vragen. U kunt dan terecht bij een schuldhulpverleningsorganisatie in uw gemeente.

Hulp bij studie & onderwijs

Als je (chronisch) ziek bent of een beperking hebt, zijn er diverse mogelijkheden en voorzieningen om deel te kunnen (blijven) nemen aan het onderwijs en/of te gaan studeren.

Hulporganisaties

Medische zorg, voorzieningen en regeling zijn mogelijk vanwege geldende wet- en regelgeving.  Om deze wet- en regelgeving uit te voeren, zijn diverse instanties betrokken.