Leerlingenvervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. Uw gemeente beslist of uw kind recht heeft.

Leerlingenvervoer is voor kinderen:

  • met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
  • die ver van een speciale school wonen
Wanneer krijgt mijn kind leerlingenvervoer?

Er is een aantal voorwaarden:

  • Uw kind gaat naar het basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs.
  • Uw kind bezoekt de school die het dichtstbij is.
  • De afstand tussen uw huis en de school is meestal meer dan 6 kilometer – uw gemeente bepaalt de minimale afstand.

Vraag uw gemeente naar de voorwaarden die voor u gelden.

Vervoer leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen ook gebruikmaken van leerlingenvervoer. Maar alleen als zij door hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen. De gemeente bekijkt per leerling of leerlingenvervoer nodig is.

Welke verschillende mogelijkheden van leerlingenvervoer zijn er?

Uw gemeente biedt vaak 1 van de volgende mogelijkheden voor vervoer:

  • Uw kind – en eventueel een begeleider – krijgt een abonnement voor het openbaar vervoer.
  • U krijgt een vergoeding om uw kind op te halen en te brengen. Bijvoorbeeld als openbaar vervoer niet mogelijk is.
  • Uw gemeente zorgt voor vervoer met een bus of taxi (aangepast vervoer).

Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden.

Aanvragen leerlingenvervoer bij de gemeente

U vraagt het leerlingenvervoer aan bij uw gemeente. Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag doen.

Eigen bijdrage

Uw gemeente mag om een eigen bijdrage vragen. U betaalt niet altijd een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld als uw kind een beperking heeft en niet met het openbaar vervoer kan reizen.

Bron: Rijksoverheid / Regelhulp