Wat is een kangoeroewoning?

Een kangoeroewoning is een combinatie van twee (zelfstandige) woningen of wooneenheden onder één dak. De woonruimtes hebben elk een aparte voordeur en hebben een interne afsluitbare verbindingsdeur. Ook wel buidelwoning of meergeneratiewoning genoemd.

Afhankelijk van uw mogelijkheden kunt u een bestaande woning splitsen, een nieuwe kanagoeroewoning realiseren of een kangoeroewoning kopen of huren.

In Nederland hebben een aantal gemeentes kangoeroewoningen beschikbaar voor verhuur. Woningcorporaties bieden soms ‘kangoeroewoningen’ aan. Dat zijn dan bijvoorbeeld gekoppelde huurwoningen voor een gezin en een zorgbehoevende ouder. Vaak is daar een zorgindicatie voor nodig. Informeer bij de woningbouwcorporatie.

Eén of meerdere woningen?

U kunt een kangoeroewoning kadastraal als één woning op één stuk grond inschrijven met de gemeentelijke toestemming van verhuur van de tweede inpandige woning. Bij de notaris kan de eigendomsverhouding worden vastgelegd, ook indien meerdere personen eigenaar zijn.

Woningsplitsing

Ook woningsplitsing is mogelijk, maar heeft veel meer voeten in de aarde. In het ontwerp moeten de inpandige woningen dan duidelijk van elkaar gescheiden zijn via verticale en/of horizontale splitsingen. Elke situatie is uniek. U vraagt woningsplitsing aan bij uw gemeente. Elke gemeente hanteert eigen regels. Het is belangrijk om de woningsplitsing vast te laten leggen bij een notaris. Woningsplitsing heeft als voordeel dat de zelfstandige woningen later apart verkocht kunnen worden.

Aandachtspunt

Bij een kangoeroewoning heeft u allen hetzelfde adres en is er sprake van een gezamenlijke huishouding. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, toeslagen en indicaties voor zorg en ondersteuning.

Lees ook

Bron: MantelzorgNL