Leren met een functiebeperking

Er zijn diverse mogelijkheden om te leren met een functiebeperking en deel te kunnen (blijven) nemen aan het onderwijs. Zo zijn er hulpmiddelen en aanpassingen om zelfstandig lessen te kunnen volgen. Ook zijn er mogelijkheden om (deels) de lessen op afstand te volgen middels uiteenlopende communicatie-apperatuur.

Soorten onderwijs

Een leerling met een functiebeperking volgt meestal onderwijs dat is toegespitst op de beperking (speciaal onderwijs). Sommigen volgen een reguliere opleiding. Doorstroom van speciaal onderwijs naar gewoon onderwijs is soms ook mogelijk.

Hieronder een overzicht van onderwijsvormen en opleidingen die ondersteuning kunnen bieden bij leren met een functiebeperking.

Basisonderwijs (BO)

Veel kinderen met een chronische ziekte kunnen naar een gewone basisschool. Voor andere kinderen is het beter om naar een school voor speciaal onderwijs te gaan.

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap, chronische ziekte of aandoening hebben. Er is speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en speciaal onderwijs.

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Mbo-opleidingen zijn ondergebracht in de volgende scholen:

  • ROCs (Regionale Opleidingscentra)
  • AOCs (Agrarische Opleidingscentra)
  • Vakscholen
  • Opleidingsinstituut REA Nederland

Hoger onderwijs en Universiteit

   • Hoger beroepsonderwijs (HBO): doorstromen naar een hogere beroepsopleiding kan met minimaal een havo- of mbo-diploma. Hbo-opleidingen bestaan uit een bacheloropleiding (meestal vier jaar) en een master (een of twee jaar). Ook op het hbo moet een student vaak stage lopen. Bij een klein aantal opleidingen kan dat ook via een beroepsbegeleidende leerweg, dus werken en leren. Soms regelt de opleiding speciale begeleiding voor studenten met een beperking.
   • Wetenschappelijk onderwijs (WO): Doorstroom naar de universiteit is mogelijk vanuit het vwo, hbo of vanaf de leeftijd van 21 jaar.
Studenten die vanwege hun handicap of chronische ziekte op de universiteit of hogeschool hulp nodig hebben bij persoonlijke verzorging, zoals toiletgebruik of eten, kunnen vanaf 1 januari 2015 terecht bij hun zorgverzekering.

Leren op afstand

Webschool
Een virtuele school voor langdurig en chronisch zieke kinderen. Kinderen kunnen rekenen of taalspelletjes doen. De webschool geeft verder informatie over de gevolgen voor onderwijs bij langdurig zieke kinderen. Kinderen van de webschool kunnen via een webcam ook in de eigen klas op school kijken.

Thuisonderwijs
Thuisonderwijs is een dynamische onderwijsvorm. De kracht van thuisonderwijs is dat het makkelijk kan aansluiten op de individuele leerlijnen van kinderen. Dat maakt thuisonderwijs een bijzonder gevarieerde onderwijsvorm, waarbij het onderwijs altijd aangepast is op het kind. Leren gaat het beste in een veilige omgeving, wanneer het leren betekenisvol is