Werkwijzer

De overheid stimuleert mensen met een chronische ziekte of beperking om deel te (blijven) nemen aan het arbeidsproces en de meeste mensen willen zelf ook graag blijven werken.

Het kan zijn dat er begeleiding of aanpassingen nodig zijn. Wellicht lukt het niet om een passende baan te vinden en is daar hulp bij nodig. Sommige mensen kunnen niet meer of slechts gedeeltelijk werken en wat zijn dan de mogelijkheden?

Loopbaancoaching

Heb je twijfels over je huidige baan of op welke wijze je je loopbaan verder vorm wilt gaan geven? Loopbaancoaching kan worden ingezet bij vraagstukken op het gebied van werk, scholing en carrière.

Re-integratie

Re-integratie is het geheel van activiteiten dat nodig is om mensen met een afstand (door ziekte of beperking) tot de arbeidsmarkt aan duurzame betaalde arbeid te helpen.

Jobcoach

Heb je extra begeleiding nodig om je werk goed te kunnen doen?  Een jobcoach begeleidt werknemers met een langdurige ziekte of handicap op de werkplek of tijdens een proefplaatsing.

Starten als zelfstandige met een arbeidsbeperking

U kunt met een arbeidsbeperking zelf een bedrijf starten. UWV helpt u hierbij als u een uitkering van de Wajong, WIA, WAO, WAZ of Ziektewet ontvangt. Een overzicht van te nemen stappen om te starten