Paramedische zorg » Logopedie

Logopedist biedt zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daanaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Er vindt steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaats
naar de effecten van logopedie. Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg of paramedische zorg. Deze zorg wordt ook geboden in het onderwijs.

Wat doet de logopedist?

Logopedie richt zich op het verbeteren of herstellen van het vermogen tot communiceren van de patiënt.Ook geeft de logopedist adviezen en voorlichting. Zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden om hen bij de behandeling te betrekken. De patiënt krijgt namelijk oefeningen mee om ook thuis te doen. Ouders /
gezinsleden kunnen de patiënt beter begeleiden als zij informatie over de stoornis hebben.

Wat behandelt een logopedist?

Hieronder volgen de meest voorkomende stoornissen waarbij de logopedist ingeschakeld kan worden. Deze staan ingedeeld in de deelgebieden stem/adem, spraak,taal, gehoor en slikken.

Stem/Adem

 • astma, COPD
 • hyperventilatie
 • stemklachten: heesheid, problemen met luidheid of zingen

Spraak

 • aangezichtsverlamming
 • afwijkende mondgewoonten
 • articulatieproblemen
 • broddelen
 • nasaliteitsstoornissen, zoals bij een gehemeltespleet (schisis)
 • neurologische spraakstoornis, zoals bij de ziekte van Parkinson
 • stotteren
 • vertraagde spraakontwikkeling

Taal

 • afasie na een hersenbloeding (CVA) of hersentrauma
 • communicatiestoornissen door een verstandelijke
 • beperking of bij dementie
 • dyslexie
 • taalontwikkelingsprobleem

Gehoor

 • aangeboren slechthorendheid of doofheid
 • auditieve verwerkingsproblemen
 • revalidatie na plaatsing Cocheair Implantaat (CI)
 • verworven slechthorendheid of plotsdoofheid

Slikken

 • eet- en drinkstoornissen bij jonge kinderen
 • slikstoornissen bij volwassenen

Niet elke logopedist behandelt alle deelgebieden. Sommige logopedisten hebben zich gespecialiseerd in één of meer deelgebieden.

Kosten en vergoeding

Logopedie zit in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten waarvoor je bent doorverwezen. Je kan voor een vergoeding in aanmerking komen indien je zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met de betreffende Logopediepraktijk. Raadpleeg hiervoor de polis van je zorgverzekeraar

Bron: NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)

Zoek, vind & waardeer een Logopedist bij u in de buurt

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Vind een Logopedist in Nederland