Medische zorg » Respijtzorg

Als u voor een ander zorgt is het belangrijk dat u de zorg af en toe even kunt overdragen. Zodat u niet overbelast raakt. Maar ook tijd aan uw andere gezinsleden, vrienden, werk en/of hobby’s kunt besteden. De tijdelijke en volledige overname van uw mantelzorgtaken heet respijtzorg.

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis? Dan bent u mantelzorger. Als mantelzorger bent u geen beroepsmatige zorgverlener, maar u geeft zorg omdat u een persoonlijke band heeft met degene voor wie u zorgt. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind. Meer informatie over mantelzorg.

Pauze als u zorgt voor een ander

Even tijd voor uzelf nemen, het klinkt zo vanzelfsprekend en logisch. Als u voor een ander zorgt is dat meestal niet eenvoudig te organiseren, omdat de zorg overgenomen moet worden. 

Voor veel mensen is respijtzorg nodig om het vol te kunnen houden. Op een vrije dag(deel) in de week of een vakantie kun je weer energie opdoen. Voor u is het belangrijk om te weten dat u de zorg tijdelijk aan iemand kunt overdragen bij wie de zorg in goede handen is, zodat u met een gerust hart weg kunt gaan.

Hulp inschakelen: respijtzorg

Als u bij de mantelzorg hulp nodig heeft, kunt u een vrijwilliger of betaalde zorgverlener inschakelen. Dit heet respijtzorg. Er zijn verschillende soorten respijtzorg. Een paar voorbeelden:

  • Opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening.
  • Hulp thuis van een beroepskracht of vrijwilliger.
  • Tijdelijke zorg. Dat kan regelmatig en langdurend zijn, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand. Of tijdens een vakantie.
Aanvragen respijtzorg

Tijdelijke professionele verpleging en verzorging wordt meestal geregeld via de huisarts of de wijkverpleegkundige in de buurt. Voor andere zorg informeert u bij de gemeente of bij een mantelzorgorganisatie bij u in de buurt. Op de website Mantelzorg.nl staat een overzicht met organisaties voor mantelzorgondersteuning.

U vindt daar ook meer informatie over respijtzorg. Bijvoorbeeld over de vergoeding van kosten van respijtzorg.

Aanpassen werktijden

Ga na of u met uw werkgever afspraken kunt maken over uw werk. Misschien kunt u op andere tijden of andere plaatsen werken. Ook kunt u kortdurend of langdurend zorgverlof opnemen.

Ondersteuning via de gemeente

U kunt ook hulp vragen aan uw gemeente. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer of begeleiding van kinderen met een stoornis. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers.
Meestal vraagt degene die u verzorgt, de hulp aan. Maar u kunt zelf ook hulp vragen bij uw gemeente. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden.

Advies en luisterend oor

Neem contact op met een organisatie voor mantelzorgondersteuning. Deze organisaties bieden veel  praktische informatie. Maar ook voor een gesprek, contact met andere mantelzorgers (lotgenotencontact), bijeenkomsten en cursussen kunt u daar terecht. Op Mantelzorg.nl staat een overzicht van mantelzorgorganisaties in Nederland.

Antwoorden op vragen over Mantelzorg

U kunt met al uw vragen over mantelzorg terecht bij Mantelzorg.nl. Dat kan per telefoon, naar de Mantelzorglijn. Of per e-mail. U vindt alle mogelijkheden op de contactpagina van Mantelzorg.nl.
Op de website van Mantelzorg.nl vindt u ook antwoorden op veel praktische vragen over mantelzorg.

Bron: Rijksoverheid

Wat is respijtzorg? En wat kun je er als mantelzorg mee?

Dit filmpje geeft antwoord op je vragen. Meer weten over respijtzorg? Kijk op www.mantelzorg.nl/respijtzorg