Ziekenhuiszorg » Categorale ziekenhuizen

Categorale instellingen bieden, net als academische en algemene ziekenhuizen, medisch specialistische behandelingen en de daarbij noodzakelijke verpleging. Het is een instelling waar medische en verpleegkundige zorg voor een bepaalde ziekte, ziektegroep of aandoening of aan personen in een bepaalde leeftijdsklasse wordt verleend. Enkele voorbeelden zijn:

Bron: CBS