School voor langdurig zieke kinderen

Zieke leerlingen die veel zorg of veel extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht op een school voor langdurig zieke kinderen (LZK) die zich specifiek richt op deze doelgroep.

Scholen voor langdurig zieke leerlingen zijn belangrijk omdat chronisch zieke kinderen hier beter kunnen functioneren dan op een reguliere school. Op deze school wordt het onderwijs afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van elk chronisch ziek kind.

Elke leerling heeft een individueel handelingsplan. Er is veel aandacht voor de leerling doordat groepen klein zijn: gemiddeld 13 kinderen per klas. Daarnaast bieden de scholen een reeks aan speciale voorzieningen en zorg, die het voor een chronisch ziek kind mogelijk maakt om optimaal onderwijs te volgen.

Alles op een school voor langdurig zieke kinderen is erop gericht om het kind zo fit mogelijk te houden. Zo is er verpleegkundige zorg aanwezig op school. Daarnaast wordt ook actief geprobeerd de gezondheid van de kinderen te bevorderen.

LZK-scholen behoren traditioneel tot het cluster 3 van het speciaal onderwijs. De scholen richten zich op kinderen met duidelijk medische problemen, zoals: epilepsie, astma, reuma, nierziekten of ernstige voedselallergie. In veel gevallen is er sprake van een combinatie van medische aandoeningen en/of ernstige lichamelijke beperkingen.

De clusters 3 (en 4) zijn bij de invoering van passend onderwijs sinds 2014 verdwenen. De ondersteuningsvraag in combinatie met wat een school kan bieden, bepalen nu de juiste school voor een kind. Het samenwerkingsverband speelt daarin een beslissende rol. Ook de regionale expertise centra (REC’s), waarin de speciale scholen waren samengebracht, zijn met de invoering van passend onderwijs opgeheven. Het speciaal onderwijs maakt nu een onlosmakelijk onderdeel uit van de samenwerkingsverbanden.