Mantelzorgwijzer

‘Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind of ander familielid, vriend of buur Zij geven die zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met die persoon. De zorg die zij geven is langdurig, intensief en afhankelijk van de behoefte van de zorgbehoevende. We spreken over mantelzorg als het gaat om zorg die de gewone zorg van mensen qua duur, intensiteit of zwaarte overstijgt’ (definitie Mezzo, Vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg).

Het aantal mantelzorgers in Nederland wordt geschat op zo’n 3.7 miljoen mensen. Hiervan zorgen 2,6 miljoen mensen meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden voor een ander. Zo’n 1,1 miljoen mantelzorgers zorgen meer dan acht uur per week én langer dan drie maanden voor een ander.

Mantelzorg is geen alledaagse zorg, zoals de zorg van ouders voor een gezond kind. Het gaat om zorg aan iemand die professionele zorg vanuit de Wlz zou kunnen krijgen. Dankzij de mantelzorger is geen of minder professionele zorg nodig.

Binnen deze mantelzorgwijzer vind je onder andere informatie over mantelzorgondersteuning, respijtzorg, mantelzorg en (erf)belasting, mantelzorg en werken én mantelzorg en vakantie.

Regelingen voor mantelzorgers

Er zijn uiteenlopende vergoedingen en regelingen voor mantelzorgers, bijvoorbeeld vergoeding reiskosten of extra zorgkosten.

Respijtzorg

Een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven noemen we respijtzorg.

Mantelzorg en werk

Ongeveer 70% van de mantelzorgers heeft een betaalde baan. Gemiddeld geven zij 17 uur mantelzorg per week.

Mantelzorgmakelaar

Heb je als mantelzorger ook zoveel regelwerk? Dan kun je een beroep doen op een mantelzorgmakelaar.

Keukentafelgesprek

Wat houdt het keukentafelgesprek in? Wat kan je er als mantelzorger mee? En hoe kan je je hierop voorbereiden?

De 10 beste tips voor mantelzorgers

Je kunt alleen goed voor een ander zorgen, als je ook goed voor jezelf zorgt. Even ontspannen en tijd voor jezelf is daarbij belangrijk.

Apps die zorg kunnen vergemakkelijken

Wanneer u voor een ander zorgt is een sociaal netwerk erg belangrijk. Een app kan dan uitkomst bieden.

Wat is een kangoeroewoning?

Een kangoeroewoning is een combinatie van twee (zelfstandige) woningen of wooneenheden onder één dak.