Wet en regelgeving zorg en welzijn » Levenseinde en euthanasie

Patiënten kunnen wensen rondom hun levenseinde waaronder euthanasie vastleggen in een wilsverklaring. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een behandelverbod of een euthanasieverklaring. Euthanasie is alleen legaal als de arts de zorgvuldigheidseisen uit de euthanasiewet naleeft. Voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven, is er palliatieve zorg.

Euthanasie

Bij euthanasie dient een arts dodelijke middelen toe aan een patiënt om een eind te maken aan ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Ook hulp bij zelfdoding door een arts valt voor de wet onder euthanasie.

Wilsverklaring

In een wilsverklaring leggen patiënten medische wensen rondom hun behandeling of hun levenseinde vast. Bijvoorbeeld onder welke omstandigheden zij bepaalde medische handelingen wel of juist niet willen ondergaan.

Palliatieve sedatie

Bij palliatieve sedatie wordt een terminale patiënt tot zijn dood in slaap gehouden met medicijnen om zijn lijden te verlichten. Dit is een normale medische handeling en geen vorm van euthanasie.

Testament en uitvaartwensen vastleggen

U kunt bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt na overlijden. Dit doet u in een testament. Ook wensen voor uw uitvaart kunt u vastleggen.

Overlijden, erven & uitvaart

Een arts moet het overlijden vaststellen. Aangifte van overlijden wordt gedaan bij de gemeente. Een overledene dient binnen 6 werkdagen begraven of gecremeerd te worden.