Medische zorg » Verzorginghuis

Een verzorgingshuis is een woonvoorziening voor mensen die vanwege ziekte of ouderdom niet meer zelfstandig kunnen wonen. Er zijn mogelijkheden voor kortdurend en langdurend verblijf en er is een 24 uurs aanbod van verzorging (niet complexe) verpleging en/of begeleiding.

Zorg

Voor mensen die vanwege ziekte, handicap of ouderdom niet meer zelfstandig kunnen leven, zijn er mogelijkheden om in een verzorgingshuis te wonen. Men beschikt dan meestal over een zelfstandig één kamer appartement (met eigen douche, toilet en keuken) en er wordt (24 uurs) hulp geboden bij onder andere wassen, naar bed gaan, aankleden, eten, medicijngebruik en het huishouden.

Er is slechts beperkt verpleging mogelijk (wondverzorging, injecties e.d.). Voor mensen die veel verpleging nodig hebben zijn er eventueel mogelijkheden voor verblijf in een verpleeghuis.

Indicatie

Er zijn reguliere verzorgingshuizen en particuliere verzorgingshuizen. Verblijf in een regulier verzorgingshuis betaalt de overheid grotendeels. Verblijf in een particulier verpleeghuis betaalt u grotendeels zelf.

  • Regulier verzorgingshuis

Voor deze woonvoorziening heeft u een Wlz-indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). U kunt deze indicatie via het CIZ aanvragen.

Voor het verblijf betaalt u een eigen bijdrage. De eerste 6 maanden betaalt u meestal de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u een lage of hoge bijdrage gaat betalen. Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer is op de website van het CAK.

  • Particulier verzorgingshuis

Voor verblijf in een particulier verzorgings- en verpleeghuis is geen indicatie nodig; u betaalt de kosten (deels) zelf. Informeer naar de mogelijkheden bij het particuliere verzorgingshuis.

Vind een particulier woonzorgcentrum in de buurt

Zoek, vind & waardeer een regulier verzorgingshuis in de buurt

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Vind een Verpleeghuis en verzorgingshuis in Nederland