Zorgwijzer » Particuliere thuiszorg

Naast reguliere thuiszorg bestaat er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van particuliere thuiszorg. Particuliere thuiszorg wordt niet gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet, Wmo of Jeugdhulp. Dit betekent dat u zelf de rekening van de geleverde zorg dient te betalen. Een reden om voor particuliere zorg te kiezen, kan zijn dat u zelf (meer) behoefte heeft aan zorg, maar voor deze (meer uren aan) zorg geen indicatie heeft gekregen.

Thuiszorg is zorg die bij mensen thuis wordt gegeven. Het kan gaan om persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding, maar ook om huishoudelijke hulp.

  • Persoonlijke verzorging is bijvoorbeeld hulp bij het douchen, hulp bij het opstaan uit bed en hulp bij het eten of scheren
  • Verpleging is bijvoorbeeld de verzorging van een wond of het toedienen van injecties.
  • Begeleiding is ondersteuning bij het zelfstandig wonen op het gebied van praktische vaardigheden en de sociale redzaamheid\
  • Huishoudelijk hulp ondersteuning bij schoonmaken, afwassen, opruimen, bedden opmaken, planten en dieren verzorgen 

Kosten Particuliere thuiszorg

De kosten voor particuliere thuiszorg zijn afhankelijk van welke vorm van zorg wordt geboden. De tarieven liggen tussen de € 15 en € 60 per uur.

Inwonenden Zorg

Inwonende thuishulp, het is een fenomeen in opkomst. De hulp, veelal afkomstig uit oost-europa, worden betaald om dag en nacht bij mensen met een chronische ziekte of beperking en ouderen in huis te wonen. Ze werken als volwaardige verzorger en verrichten daarnaast huishoudelijk werk.

Meer informatie over Inwonende Zorg