Wijkverpleging: Verpleging en verzorging thuis

Verpleging en verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico voor. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft.

Wijkverpleging aanvragen

Voor verpleging en verzorging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Vaak heeft u al wel (intensief) contact met de huisarts. Wilt u wijkverpleging ontvangen? Dan kunt u zelf contact opnemen met een zorgaanbieder. U kunt de wijkverpleegkundige zorg krijgen van verpleegkundigen of van verzorgenden.

Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie. U kunt bij het kiezen van een zorgaanbieder advies vragen bij:

 • uw gemeente;
 • het sociale wijkteam van uw gemeente (aanspreekpunt voor vragen over bijvoorbeeld werk en inkomen, opvoeding, en hulp in huis);
 • de huisarts;
 • de transferverpleegkundige (verpleegkundige die na uw ontslag uit het ziekenhuis zorgt dat u de juiste zorg krijgt).
Wat valt er onder wijkverpleging?

Onder wijkverpleging valt verpleging en verzorging die u thuis krijgt. Bijvoorbeeld hulp bij aankleden, douchen, naar het toilet gaan of wondverzorging. De wijkverpleegkundige is in eerste instantie een zorgverlener en geeft u medische zorg. Bijvoorbeeld uw medicijnen klaarzetten en toedienen. Daarnaast maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen.

Wijkverpleegkundige regelt de zorg

De huisarts of wijkverpleegkundige bespreekt met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen. Samen met uw familie of vrienden en andere professionele zorgverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijke werker.

Mogelijkheden Wlz-zorg thuis

U kunt Wlz-zorg alleen thuis ontvangen als u met de nodige zorg gezond en veilig thuis kunt blijven wonen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u zorg kunt krijgen vanuit de Wlz. Zorgkantoren regelen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen. Het zorgkantoor bespreekt met u de mogelijkheden. Dit zijn:

 • Een zorgaanbieder levert alle zorg thuis

  1 zorgaanbieder levert alle zorg bij u aan huis. Hierbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en dagbesteding. Eigenlijk ontvangt u dus dezelfde zorg als in een zorginstelling, maar dan thuis. De huur of de hypotheek van uw woning moet u zelf blijven betalen. Dit heet een ‘volledig pakket thuis’ (vpt). De afspraken worden opgeschreven in het zorgplan.

 • Verschillende zorgaanbieders leveren zorg thuis (deel zelf regelen)

  U krijgt zorg van verschillende zorgaanbieders. Hierbij horen niet de maaltijden. Ook de huur of de hypotheek van uw woning moet u zelf blijven betalen.
  Sommige zorgaanbieders hebben een contract met het zorgkantoor. U neemt van deze zorgaanbieders dan zorg in natura af. U kiest deze zorgaanbieders dus niet zelf uit. Het zorgkantoor regelt de administratie.
  Andere zorgaanbieders huurt u zelf in en kiest u dus ook zelf uit. Deze zorgaanbieders worden betaald vanuit uw persoonsgebonden budget (pgb). De afspraken die u als werkgever met uw zelf gekozen zorgverleners maakt, worden beschreven in zorgovereenkomsten. Dit pakket heet een ‘modulair pakket thuis‘ (mpt).

 • Alle zorg thuis zelf regelen: persoonsgebonden budget (pgb)

  U krijgt zorg van verschillende zorgaanbieders en huurt al deze zorgaanbieders zelf in. U ontvangt hiervoor van het zorgkantoor een persoonsgebonden budget dat beschikbaar is bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De declaraties van uw zorgverleners dient u bij de SVB in. U legt de afspraken per zorgaanbieder vast in een zorgovereenkomst. Het zorgkantoor controleert de afspraken. De SVB betaalt de zorgverleners uit.

Zorg thuis zonder Wlz-indicatie

Heeft u geen Wlz-indicatie (hierin staat dat u zorg vanuit de Wlz nodig heeft), maar wel behoefte aan zorg en ondersteuning thuis? Lees dan de pagina Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo?

Bron: Rijksoverheid